Úterý 7. červenec 2020
Svátek má Bohuslava

Most - Stavby u jezera Most jsou v plném proudu. Stavbařům ale komplikují práci složité podmínky rekultivovaného prostoru. Termín dokončení prací, který byl stanoven na léto letošního roku, se tedy s největší pravděpodobností nepodaří dodržet. I tak ale bude jezero zpřístupněno veřejnosti od soboty 12. září 2020.

V jižní a jihovýchodní části jezera vzniká kompletní infrastruktura - staví se komunikace včetně parkovišť a okružních křižovatek, chodníky a cyklostezky. Realizují se základní inženýrské sítě, jako je elektřina, plyn, voda, kanalizace a datové kabely, protože bez nich by nebyl možný budoucí rozvoj lokality. Stavba se ale od samého počátku potýká s nepříznivými podmínkami okolního terénu, který je mnohem více nasycen vodou, než se předpokládalo v projektové dokumentaci. Sanaci mokřadů bylo nutné řešit zpevněním podkladních vrstev komunikací přidáním stabilizátu. Ale problémům nebyl konec. Během stavby došlo k několika sesuvům, jejichž následkem bylo nutné zajistit stabilizaci tělesa komunikace či stabilizaci okolních svahů. Poslední zásadní sesuv se odehrál v listopadu loňského roku na komunikaci směrem k sypané hrázi. Z tohoto důvodu bylo nutné navrhnout projekční řešení této havárie a zajistit stabilizaci svahu formou kamenné opěrné lavice, aby se dalším sesuvům zabránilo.

Problémy se ale vyskytly také s realizací protlaku pro potrubí kanalizace pod řekou Bílinou. Zhotovitel se pokoušel ve čtyřech různých místech a různými směry protlak pod vodním tokem realizovat, ovšem neúspěšně. Vždy narazil na objemné kamenivo či jiný neprostupný materiál, který realizaci protlaku znemožnil. Bylo tedy nutné najít náhradní řešení, přičemž projektant navrhl řešení formou potrubní lávky. Tato změna taktéž vyžaduje provedení úprav projektu a schválení investorem a stavebním úřadem. Tyto skutečnosti budou mít samozřejmě vliv jak na cenu díla, tak na termín dokončení.

2002jezeromost

U jezera jsou nyní realizovány dvě velké stavby – napojení na komunikace a inženýrské sítě a výstavba oddychové pobřežní zóny. Foto: město Most

Další stavbou je výstavba oddychové pobřežní zóny v jižní části jezera, kde se budují oblázkové pláže, hřiště, převlékárny, nezbytná infrastruktura, plovoucí zařízení pro vstup do vody, odpočinková mola pro relaxaci či distanční plavání a mola pro zahnízdění ptáků. Z důvodu strmého svahu jsou pláže budovány jako kaskády. Protože je celá stavba umístěna v prostoru bývalého lomu, především pláže jsou realizovány na výsypce a vysoce podmáčeném prostoru, řešily se technické problémy, které budou mít vliv především na termín stavby a pravděpodobně i na cenu stavebních prací. Důvodem byla skutečnost, že dřevěné piloty nebylo možné v některých místech z důvodu neprůchodnosti skrz materiál obsažený ve výsypce zarazit do stanovené hloubky 2,5 metru. Dřevěné piloty, které měly vytvářet kaskády pláží, proto musejí být nahrazeny prefabrikovanými gabionovými H-bloky. Tato změna byla již investorem schválena a stavba pokračuje, nicméně se dá očekávat prodloužení konečného termínu ukončení stavby.

V současné době se zajišťuje také výroba plovoucích mol. Vyrobené segmenty jsou uskladněny v prostoru staveniště u jezera a sestavené kusy plovoucích mol pro hnízdění ptáků jsou zatím uloženy v krytém prostoru sypané hráze.

Původně se předpokládalo, že všechny stavby v lokalitě jezera Most budou dokončeny v létě 2020. Problémy, které se při stavbách vyskytly, stavby prodraží a prodlouží. Podstatné je, že se vše za přispění všech zainteresovaných stran řešilo průběžně a stavby nebylo nutné zastavit. Je však velice problematické odhadnout, zda se podaří původně stanovené termíny dodržet. Odborníci jako reálný termín ukončení staveb vidí konec letošního roku. „Stavby však budou v takové fázi dokončení, že avizované otevření jezera veřejnosti v termínu konání Mostecké slavnosti, tedy 12. září 2020, město Most i Palivový kombinát Ústí dodrží, a to i za cenu, že některé části staveb nebudou veřejnosti dočasně zpřístupněny,“ informuje primátor Mostu Jan Paparega. Předpokládá se, že částečně nepřístupné budou části pláží a dále části komunikací a s největší pravděpodobností nebude funkční výtlak odpadních vod z prostoru jezera Most.

„Všechny práce potřebné pro zpřístupnění jezera Most veřejnosti byly ze strany našeho podniku ukončeny, v současné době probíhá řízení o zrušení dobývacího prostoru,“ doplňuje Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí, státní podnik.

Investorem staveb je Ministerstvo financí ČR, zhotoviteli akciová společnost Herkul a akciová společnost Metrostav, stavebníkem město Most a vlastníkem pozemků státní podnik Palivový kombinát Ústí.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací