Úterý 24. listopad 2020
Svátek má Emílie

Ústí nad Labem - Ve středu 21. října zasedal pod vedením hejtmana Oldřicha Bubeníčka Krizový štáb Ústeckého kraje, který v návaznosti na pondělní videokonferenci hejtmanů jednal o zásadních otázkách týkajících se pandemie koronaviru. Členové krizového štábu projednávali lůžkové kapacity nemocnic v kraji, vytíženost Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje či personální obsazení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.

Krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola formou prezentace informoval o vývoji situace kolem pandemie koronaviru a lůžkových kapacitách nemocnic na území našeho regionu. Na toto téma navázala ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková, která informovala o rostoucím počtu osob pozitivně testovaných na Covid-19.

Situaci v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., přiblížil generální ředitel Petr Fiala, který informoval o nákupu osmi nových plicních ventilátorů, které Krajská zdravotní koupí z vlastních zdrojů pro účely nemocnice v Ústí nad Labem a Chomutově. Zdůraznil, že by poskytovatelé pobytových sociálních služeb měli plynule zajišťovat komplexní péči o své klienty, kteří byli hospitalizování v nemocnici na lůžkách akutní péče a kteří již tuto péči nepotřebují. Je nutno předejít snižování kapacity nemocnic sociálními hospitalizacemi.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) Ilja Deyl informoval o personálních kapacitách ZZS ÚK a opětovně poukázal na problém ohledně využívání služeb ZZS ÚK od klientů, kteří bez výrazných covidových příznaků na doporučení praktických lékařů využívají sanitní vozy k převozu na odběrová místa bez akutní potřeby.

Tajemník Krizového štábu a Bezpečnostní rady Ústeckého kraje Marcel Kucr informoval o plnění úkolů zadaných Ústeckému kraji Ústředním krizovým štábem. Ústecký kraj vytipoval čtyři objekty hotelového typu, které by mohl stát na území regionu využít k ubytování pacientů s onemocněním COVID-19 s lehkými příznaky, pokud bude naplněna kapacita lůžek v nemocnicích. Ústecký kraj stále čeká na instrukce z Ústředního krizového štábu, jak v této věci postupovat. V úterý 20. října bylo u žatecké nemocnice znovuotevřeno odběrné místo, s jehož výstavbou pomohl Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.

Na základě jednání vydal Krizový štáb Ústeckého kraje usnesení, jímž:

  • žádá provozovatele dopravní zdravotní služby (DZS), aby v případě konkrétní výzvy zdravotnického operačního střediska ZZS ÚK poskytli přepravní kapacity DZS pro potřeby přepravy pacientů do zdravotnického zařízení, jejichž stav sice nevyžaduje bezodkladný výjezd posádky ZZS, ale přeprava takového pacienta do zdravotnického zařízení je indikována lékařem ZOS,
  • žádá poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče, zejména v oboru všeobecný praktický lékař, aby pro potřeby svých pacientů využívali dostatečně režimu návštěvní služby a aby při potřebě dopravy pacienta do zdravotnického zařízení prostředky DZS vysvětlili svým pacientům, že zásah ZZS je indikován výhradě osobám se závažným postižením zdraví a že neslouží pro účely vyšetření pozitivity COVID-19 a nebo pro přepravu pacientů pozitivních COVID-19, kteří nejsou indikováni k zásahu ZZS v případech osob se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života,
  • vyzývá poskytovatele zdravotních služeb následné a dlouhodobé péče a poskytovatele pobytových sociálních služeb, aby plynule zajišťovali komplexní péči o své pacienty/klienty, kteří byli hospitalizováni v nemocnici na lůžkách akutní péče a kteří již nevyžadují akutní nemocniční péči, tak aby se předešlo snižováním kapacity nemocnic sociálními hospitalizacemi,
  • vyzývá poskytovatele zdravotních služeb akutní péče, aby při propouštění pacienta do následné a dlouhodobé péče, nebo zpět do pobytové sociální služby, v propouštěcí/překladové zprávě označili riziko případného přenosu nákazy COVID-19, aby cílový poskytovatel služeb minimalizoval riziko zavlečení onemocnění COVID-19 do svého zařízení a mohl přijmout příslušná hygienicko-epidemiologická opatření,
  • doporučuje Ústeckému kraji vydat ZZS ÚK bezodkladně souhlas s uzavřením dohody o zajištění činnosti pozemních výjezdových skupin prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování přepravy pacientů neodkladné péče podle zákona o zdravotních službách, pokud o to zdravotnická záchranná služba požádá.

Krizový štáb Ústeckého kraje se opět sejde příští týden, a to v úterý 27. října 2020.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací