Úterý 28. červen 2022
Svátek má Lubomír

Ústecký kraj – Máte doma předškoláka, který musí tento rok povinně docházet do posledního ročníku v mateřské škole a nevíte, na jak dlouho ho třeba v případě dovolené můžete ze školky uvolnit? Zda je nutná omluvenka či nikoliv? K problematice se nyní vyjádřilo ministerstvo školství.

„Forma a způsob omlouvání se nemění a nadále zůstává v kompetenci ředitelů škol,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech. „Jelikož způsoby omlouvání neurčuje školský zákon, ale školní řády jednotlivých mateřských škol, můžou se ředitelé škol domluvit na způsobu omlouvání dětí také s rodiči a společně můžou najít vhodný způsob tak, aby vyhovoval všem – jak ředitelům, tak rodičům a dětem,“ dodal ministr Štech.

Podle školského zákona stanoví podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn (tzn. může, ale nemusí) požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Pokud ředitel školy doložení důvodů nepřítomnosti dítěte požaduje, je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte, a to nejpozději do tří dnů.

Omlouvání dítěte v mateřské škole není stejné jako na základních školách. Mateřská škola neposkytuje stupeň vzdělání a zaleží na posouzení konkrétní situace ředitelem školy a na rozhodnutí ředitele školy, zda bude požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Školní řád dále může stanovit také způsoby omlouvání dětí, pravidla pro případné dokládání důvodů nepřítomnosti, a také řešení neomluvené absence dětí. Školní řád může rovněž upravovat časovou lhůtu pro oznámení začátku nenadálé nepřítomnosti.

Pokud je dítě řádně omluveno, jedná se o legitimní důvod nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Rozsah možné absence není legislativně stanoven, podstatné je posouzení konkrétní situace ředitelem mateřské školy.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz