Úterý 28. červen 2022
Svátek má Lubomír

ČR - Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí tohoto roku kontrolovala nabídku, prodej a skladování výrobků, která porušují některá práva duševního vlastnictví.

Celkem provedla 137 kontrol a u 30 z nich zajistila 2 507 kusů padělků v hodnotě originálů 7 667 227 korun. Nejčastěji se jednalo o textil a hračky značek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Gucci a Pokémon Wizards.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2021 kontrolovala dodržování zákazu nabídky za účelem prodeje, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněného užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu, uvedeného v § 8 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ČOI provedla celkem 137 kontrol a u 30 z nich zaznamenala nabízení, prodej a skladování padělaného zboží, což v procentuálním vyjádření představuje 21,9 %. Celkově pak bylo porušení právních předpisů zjištěno v 87 případech (63,5 %).

Vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 byl omezen provoz tržnic a tržišť, kde je výskyt falzifikátů zjišťován nejčastěji. Padělané zboží se také často objevuje i v kamenných provozovnách nebo probíhá formou internetového prodeje, kdy v tomto období inspektoři ČOI zjistili 6 případů nabídky a prodej padělků prodávaných právě přes e-shop.

ULOŽENÁ OPATŘENÍ

Česká obchodní inspekce zajistila ve 2. čtvrtletí 2021 mimo dosah kontrolovaných osob celkem 2 507 kusů padělků v hodnotě vyčíslené v cenách originálu ve výši 7 667 227 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s ustanovením § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolované osoby. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, u kterých bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí anebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Na základě zjištěných porušení právních předpisů bylo v tomto období pravomocně uloženo celkem 96 pokut v hodnotě 1 995 000 Kč.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz