Ilustrační foto: CC0
Zajímavosti

Horní Jiřetín, Praha – Na začátku roku zaujala veřejnost zpráva o určení nejstaršího buku, který roste v Česku a nachází se v lesích nad státním zámkem Jezeří. Podle letokruhů se jeho stáří odhaduje na úctyhodných 470 let. Nyní společnost Forestlaan, majitel a správce rozsáhlých lesních pozemků v Podkrušnohoří, požádala Městský úřad Litvínov o vyhlášení památného stromu „Starý buk“.

Tento „bukový král“ je ve výjimečně dobré kondici. Nachází se v katastrálním území Jezeří nad městem Horní Jiřetín, v údolí Šramnického potoka. Průzkum stromu provedli zástupci Katedry ekologie lesa Lesnické fakulty České zemědělské univerzity. Buk má obvod kmene 238 cm, výšku 23 m a starý je víc než 470 let. Jedná se tak o nejstarší zjištěný buk v České republice. Na první pohled to ale není patrné, v jeho okolí se totiž vyskytují velikáni, kteří mají obvod kmene mnohem větší.

Buk začal růst v době, kdy byla provedena přestavba nedalekého hradu na renesanční zámek Jezeří. Věk tohoto stromu o několik desítek let převyšuje stáří dosud nejstarších známých buků objevených ve zbytcích pralesů na Šumavě. Jak se věk stromu určil, vysvětlil Vojtěch Čada z České zemědělské univerzity: „Věk buku byl určen tak, že u paty jeho kmene byl ze stromu odebrán vývrt, tedy půl cm tenký váleček speciálním vrtákem. Po zbroušení vývrtu bylo možné spočítat a změřit letokruhy, které strom během svého života vytvořil. Na vývrtu jsme odhalili 459 letokruhů, dalších minimálně 11 letokruhů zbývalo do středu kmene, protože odebraný vývrt střed kmene minul. Strom je ale ještě starší, protože mu několik let, možná i desítek let, trvalo, než dorostl do výšky, ve které jsme vývrt odebírali."

Památné stromy jsou velkým tématem ochrany přírody a krajiny. Jedná se o speciální kategorii zvýšené právní ochrany stromů, které splňují podmínku mimořádné významnosti nebo jedinečnosti nad rámec parametrů a vlastností „běžné“ dřeviny chráněné na obecné úrovni.

„Pokud vše půjde podle plánů, pak by ještě letos mohl být tento výjimečný strom ochráněn před vandaly či jinými nezodpovědnými jedinci,“ říká Petr Nešetřil, jednatel společnosti Forestlaan.

Podrobná prohlídka lesních porostů na svazích Jánského vrchu probíhala v průběhu loňského roku na základě dohody mezi společností Forestlaan a Českou zemědělskou univerzitou. Cílem studie s názvem „Analýza historického vývoje a monitoring stav a struktury zachovalých bukových lesů v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří“ je vyhodnocení historického vývoje a aktuálního stavu porostů s převahou buku lesního, a to na základě dat o struktuře porostů, zdravotním stavu a provedení dendrochronologické analýzy z vybraných ploch napříč evropsky významnou lokalitou (EVL) Východní Krušnohoří.

Zdroj: Forestlaan

Následný pravidelný monitoring těchto ploch zajistí kontinuální informace o dalším vývoji lesního ekosystému a zjištění přírůstu. Díky tomu bude možno kvantifikovat vázané CO2 v závislosti na věku ve starých bukových porostech. Součástí analýzy je zjištění věku vytipovaných stromů metodou odběru vzorku letokruhů za pomoci přírůstového vrtáku. Odběrem takového vzorku je možné zjišťovat například klimatické podmínky v jednotlivých letech života stromu.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru