Foto: ČD
Chomutov

Ústecký kraj – V neděli 10. prosince 2023 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami na území Ústeckého kraje zůstane na podobné úrovni jako v končícím grafikonu. Ke změnám dochází v úseku mezi Rybništěm a Varnsdorfem.

Na této trati pojedou v pracovní dny nové přímé vlaky z Děčína, o víkendech v turistické sezóně tu budou zajištěné také vlaky do zastávky Varnsdorf-pivovar Kocour a spěšný vlak z Děčína. Jiné vlaky zde však objednány nejsou. Pro zajištění provozu na těchto vlacích nově pořídily České dráhy šest jednotek Siemens Desiro. Cestující také budou moci využít oblíbené turistické vlaky linky RE20 z Ústí nad Labem do Drážďan a zpět. Na hlavní trati z Děčína do Drážďan je ale potřeba počítat s pokračujícími stavebními pracemi v německém úseku mezi Schönou a Bad Schandau, která je plánovaná do půlky března. Nový jízdní řád bude platit do 14. prosince 2024.

Regionální doprava je v Ústeckém kraji realizována na základě objednávky Ústeckého, Středočeského a Libereckého kraje, dálková doprava je realizována na základě objednávky Ministerstva dopravy. Rozsah regionální dopravy zajišťovaný dopravcem České dráhy, bude v jízdním řádu 2023/2024 obdobný jako v současném grafikonu a dosáhne cca 6 mil. vlakokilometrů.

České dráhy zajistí v Ústeckém kraji celkem 747 vlaků. Tento počet zahrnuje celkem 22 spojů kategorie EC a IC, 51 rychlíků (51 v pracovní dny, 38 o víkendu), 21 spěšných vlaků (18 v pracovní dny, 7 o víkendu) a 642 osobních vlaků (566 v pracovní dny, 256 o víkendu).


Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Ústeckém kraji
• Nově budou v pracovní dny vedeny přímé osobní vlaky v úseku Děčín hl.n. – Varnsdorf.
• Turistická sezona bude v Ústeckém kraji od 28. března do 3. listopadu 2024.
• V turistické sezoně budou zavedeny nové vlaky v úseku Jedlová / Rybniště – Varnsdorf-pivovar Kocour a zpět.
• Vlaky linky RE20 Ústí nad Labem hl.n. – Drážďany a zpět, Drážďany – Litoměřice město a zpět pojedou i v novém jízdním řádu.


Změny na dalších jednotlivých linkách ČD v Ústeckém kraji
Ke změnám na jednotlivých tratích v regionu dochází od 10. prosince 2023 na základě požadavků Ústeckého kraje v koordinaci se sousedními objednateli. Úpravy na trati 083 Děčín hl.n. – Bad Schandau – Rumburk souvisejí s omezenou kapacitou dopravní cesty na území Německa, kde bude pokračovat rozsáhlá výluková činnost v údolí Labe.


Trať 072 Ústí nad Labem západ – Lysá nad Labem
• Osobní vlak s odjezdem ze stanice Ústí nad Labem západ v 8:03 (Os 6407), který v současném jízdním řádu jede denně, byl na žádost Správy železnic rozdělen na dva spoje: Vlak Os 6407 pojede v sobotu, neděli a svátky z Ústí nad Labem západ do Lysé nad Labem, v pracovní dny pojede vlak Os 6437 v úseku Ústí nad Labem západ – Litoměřice město.
• Po dobu výluky mostu směrem do stanice Ústí nad Labem-Střekov v období od 2. 3. do 16. 8. 2024 pojede poslední večerní spoj ze stanice Ústí nad Labem západ ve 23:05 (Os 6435). Mimo toto období bude zajištěn spoj ze stanice Ústí nad Labem západ ve 22:59 (Os 6433).

Trať 081 Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk a 085 Rybniště – Varnsdorf (viz také trať 085)
• V pracovní dny nově pojedou tři přímé páry osobních vlaků Českých drah v úseku Děčín hl.n. – Rybniště – Varnsdorf. Z Děčína hl.n. budou odjíždět v 5:36, 13:36 a 15:36 (Os 26052, Os 26054, Os 26056), zpět z Varnsdorfu pak v 7:01, 15:01, 17:10 (Os 26051, Os 26053, Os 26055).
• Vlaky na těchto tratích budou nově vedeny zakoupenými jednotkami Siemens Desiro Classic.

Trať 083 Děčín – Bad Schandau – Dolní Poustevna – Rumburk
Od 10. prosince 2023 do 19. března 2024 bude pokračovat na území Německa výluka v úseku Děčín st. hr. – Schöna – Bad Schandau. Výluky jsou zapracovány do jízdního řádu.
• Osobní vlak s odjezdem 20:39 ze stanice Rumburk (původní Os 5456) nepojede do stanice Sebnitz, nově ukončí svoji jízdu na zastávce Dolní Poustevna ve 21:16 (Os 6682).
• Dne 7. 9. 2024 se bude konat Cyklistický závod Tour de Zeleňák 2024, z tohoto důvodu bude vlak s odjezdem ze stanice Rumburk v 11:30 (Os 5446) odřeknut v úseku Rumburk – Mikulášovice dolní nádraží.

Trať 084 Rumburk – Panský – Mikulášovice, Rumburk – Krásná Lípa – Panský a zpět
• V pracovní dny v období letních prázdnin nebyla doprava objednána.
• Vlaky pojedou v turistické sezoně od 29. 3. do 3. 11. 2024 o sobotách, nedělích a svátcích. Nově budou zajištěny koupenými jednotkami Siemens Desiro Classic.
• Původní spěšný vlak s odjezdem ze stanice Děčín hl.n. v 9:36 (Sp 1965) pojede z Děčína nově jako Sp 1966 až do stanice Varnsdorf. Vlak bude v úseku Děčín hl.n. – Rybniště veden dvěma jednotkami Siemens Desiro Classic. Ze stanice Rybniště bude první jednotka Siemens Desiro pokračovat do stanice Varnsdorf pod původním číslem 1966 s odjezdem ze stanice Rybniště v 10:41. Druhá jednotka Siemens Desiro Classic bude následně pokračovat do stanice Mikulášovice dol.n. (Os 26060), odjezd ze stanice Rybniště v 10:51.
• Dne 7. 9. 2024 se koná Cyklistický závod Tour de Zeleňák 2024, z tohoto důvodu bude vlak s odjezdem z Mikulášovic dolního nádraží ve 12:02 (Os 26002) odřeknut v úseku Mikulášovice dolní nádraží – Rumburk.

Trať 085 Rybniště – Varnsdorf (viz také trať 081)
• V úseku Děčín – Rybniště – Varnsdorf objednal Ústecký kraj v pracovní dny tři páry přímých osobních vlaků. Odjezdy z Děčína hl.n. budou v 5:36, 13:36 a 15:36 hod. (Os 26052, Os 26054, Os 26056), z Varnsdorfu v 7:01, 15:01, 17:01 hod. (Os 26051, Os 26053, Os 26055). Na těchto vlacích bude nasazena jednotka Siemens Desiro.
• O víkendech a svátcích v sezóně od 29. 3. do 3. 11. 2024 ČD zajistí turistické spoje:
• z Varnsdorfu v 11:01 do Jedlové (Os 26061) a zpět z Jedlové v 11:32 do zastávky Varnsdorf-pivovar Kocour (Os 26062),
• ze zastávky Varnsdorf-pivovar Kocour do Rybniště ve 12:19, 14:22 a 16:19 (Os 26063, 26065 a 26067) a v opačném směru z Rybniště do zastávky Varnsdorf-pivovar Kocour ve 13:11, 15:09 a 17:11 (Os 26064, 26066 a 26068),
• ze zastávky Varnsdorf-pivovar Kocour v 18:19 do Rumburku (Os 26069).
• O víkendech a svátcích v turistické sezóně od 29. 3. do 3. 11. 2024 bude jezdit spěšný vlak z Děčína hl.n. v 9:36 do Varnsdorfu (Sp 1966). Vlak bude v úseku Děčín – Rybniště zajištěn dvěma jednotkami Siemens Desiro Classic, z nichž jedna bude pokračovat dále do Varnsdorfu a druhá jako vlak Os 26060 do Mikulášovic dol.n. (viz také trať 084).
• Ostatní spoje zajišťované v současném jízdním řádu mezi Rybništěm a Varnsdorfem Ústecký kraj v novém grafikonu neobjednal.

Tratě 087 (Lovosice –) Litoměřice hor.n. – Česká Lípa a 114 (Ústí nad Labem hl.n. –) Litoměřice hor.n. – Postoloprty (– Žatec)
• Vlak s odjezdem ze stanice Postoloprty v 8:41 (Os 6105), který dosud jede denně ze stanice Louny, pojede nově denně ze zastávky Louny město. V úseku Postoloprty – Louny město vlak pojede o víkendech a svátcích.
• Vlak s odjezdem ze stanice Úštěk v 18:22 do stanice Louny (příj. v 19:56, Os 6138), bude prodloužen do zastávky Louny město.
• Osobní vlak (Os 6143), který nyní jede ze stanice Postoloprty, pojede nově ze zastávky Louny město s odjezdem ve 22:26. V úseku Postoloprty – Louny bude vlak nahrazen novým vlakem s odjezdem ze stanice Postoloprty ve 21:38 (Os 26707).
• Vlak s odjezdem ze stanice Louny ve 23:05 bude nově odjíždět již ve 22:56 (Os 6118).
• V pracovní dny bude zaveden nový osobní vlak Os 26709 v úseku Postoloprty – Louny. Ze stanice Postoloprty bude odjíždět ve 23:16.
• V období od 29. června do 1. září 2023 pojede o víkendech a svátcích pět párů přímých vlaků v úseku Postoloprty – Doksy. Ze stanice Postoloprty budou odjíždět v 6:35 (Os 6103), v 8:41 (Os 6105), v 10:41 (Os 6107), ve 12:41 (Os 6109) a ve 14:41 (Os 6111). V opačném směru pojede pět párů přímých vlaků v úseku Doksy – Česká Lípa střelnice – Postoloprty, z Doks budou odjíždět v 9:58. (Os 6080 / Os 6108), v 11:58 (Os 6082 / Os 6110), ve 13:58 (Os 6084 / Os 6112), v 15:58 (Os 6086 / Os 6114) a v 17:58 (Os 6088 / Os 6116).

Trať 097 Lovosice – Teplice v Čechách
• V úseku Lovosice – Radejčín zůstává náhradní autobusová doprava.

Trať 110 Louny – Kralupy nad Vltavou
• Spěšný vlak s odjezdem ze stanice Louny v 5:37 do Prahy Masarykova n. (Sp 1495) pojede nově ze stanice Slaný (odj. v 6:28). Spěšný vlak v opačném směru s odjezdem ze stanice Praha Masarykovo nádraží v 16:21 (Sp 1494) pojede pouze do stanice Slaný. V úseku Louny – Slaný a zpět tyto vlaky nepojedou.

Trať 130 Děčín – Kadaň předměstí
• Spěšný vlak s odjezdem ze zastávky  Kadaň předměstí v 6:07 (Sp 1945) pojede opět po trati 130, vlak bude zastavovat na zastávce Duchcov (7:07) a ve stanici Teplice v Čechách (7:16).
• U vybraných vlaků budou nově doplněna nová místa zastavení: Osobní vlak s odjezdem ze stanice Ústí nad Labem hl.n. v 5:31 (Os 6855) bude nově zastavovat na zastávkách Ústí nad Labem sever, Neštědice, Vilsnice. Osobní vlak s odjezdem ze stanice Ústí nad Labem hl.n. v 6:30 (Os 6857) nově zastaví na zastávkách v Neštěmice a Dobkovice. Osobní vlak s odjezdem ze stanice  Děčín hl.n. v 15:01 (Os 6872) bude nově obsluhovat zastávky Vilsnice a  Neštědice. Osobní vlak s odjezdem ze stanice  Děčín hl.n. v 17:01 (Os 6876) pak nově zastaví na zastávkách Vilsnice, Neštědice a Ústí nad Labem sever.


Trať 140 Chomutov – Karlovy Vary – Cheb
Na této trati bude stávající osobní vlak z Kadaně-Prunéřova ve14:39 do Klášterce nad Ohří (Os 17604) nahrazen vlakem Os 7002, který pojede ze stanice Kadaň-Prunéřov ve 14:38 až do stanice Cheb.

Na následujících tratích nedochází u dopravy zajišťované Českými drahami k žádným podstatným změnám:
• trať 090 (Praha-) Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem (– Děčín),
• trať 095 Vraňany – Zlonice,
• trať 096 Roudnice nad Labem – Libochovice,
• trať 134 Teplice v Čechách – Litvínov.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru