MUDr. Milan Hošek vedl neurologické oddělení chomutovské nemocnice od roku 1999. Foto: Krajská zdravotní
Chomutov

Chomutov – Ars longa, vita brevis. Tato odvěká pravda se bohužel naplnila úmrtím MUDr. Milana Hoška. Dne 11. 3. 2024 nás navždy opustil velký přítel, báječný kolega, skvělý lékař a uznávaný odborník. Od roku 1999 do roku 2010 byl primářem Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Primář MUDr. Milan Hošek, který se zasloužil o modernizaci neurologického oddělení, zemřel ve věku 76 let. Až do konce svého života byl mužem pevných postojů a zásad, ale také člověkem, který byl přátelský, který dodával sílu a dokázal nadchnout pro taje a úskalí neurologie. Potřeba přátelství, svobody rozhodování a odvaha čelit různým výzvám mu dodávala energii a určovala směr v soukromí i lékařské kariéře.

Byla to náhoda nebo osud, který jej v roce 1975 spojil s neurologickým oddělením chomutovské nemocnice? Po absolutoriu na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni se jako správný patriot vrátil domů, aby rovnýma nohama skočil do klokotajících vod neurologického oddělení. Se svými kolegy a kolegyněmi byli pionýry neurologické péče na Chomutovsku, s nadšením zaváděli nové diagnostické a léčebné metody, které pomohly tisícům pacientů s neurologickými nemocemi. Stáli u zrodu jedné z prvních neurologických jednotek intenzivní péče (JIP), což znamenalo významný průlom v péči o pacienty s mozkovými mrtvicemi a dalšími závažnými nemocemi mozku. Už pod jeho primariátem oddělení získalo v roce 2008 národní akreditaci nejvyššího stupně, kterou si udržuje dodnes. Vedle klinické práce se Milan Hošek podílel na rozvoji neurologie také jako člen výboru České neurologické společnosti a akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Milan Hošek se vydával na klikaté cesty medicíny a vždy směřoval vpřed, aby co nejlépe pomáhal svým pacientům. Sám však kladl důraz na týmovou práci a lékařskou kolegialitu. Byl nejen výtečným odborníkem, ale také dobrým učitelem, který vychoval řadu lékařů a zajistil tak pokračování vysoce kvalitní neurologické péče. Platí pro něj více než pro jiné, že velikost člověka není podmíněna jen tím, jakých úspěchů dosáhl, ale také jak se chová a jedná, jak je uznáván a kolik respektu i pokory má vůči ostatním.

Kolektiv neurologického oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru