Ilustrační foto
Chomutov

Chomutov – Ve středu 27. března se v prostorách kostela svaté Kateřiny uskutečnil slavnostní Den učitelů. Základní, střední i mateřské školy z Chomutova a jeho nejbližšího okolí nominovaly své nejlepší pedagogy. Učitelé dostali plaketu Jana Ámose Komenského, pamětní list, květinu a dárek od města.

Akcí provázel moderátor Radek Jirgl. Součástí byla také vystoupení žáků oboru populárního zpěvu Ely Oher, Natálie Jarošové, Sofie Hertelové, také Denise Martince a Emy Ungrové ze Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově. Plakety oceněným pedagogům za vedení statutárního města Chomutova předával primátor města Chomutova JUDr. Marek Hrabáč spolu s náměstky Mgr. Milanem Märcem a JUDr. Milanem Petrilákem.
Slavnostního slova se ujal první náměstek primátora Milan Märc.

„Dovolte mi, abych Vás všechny přivítal v těchto krásných prostorách jednoho z nejstarších raně gotických kostelů
v Evropě. Celosvětový den učitelů si připomínáme sice v říjnu, ale pro nás je dnešní Škaredá středa připomínkou 28. března, dne narození Jana Amose Komenského, dne, kdy děkujeme všem učitelům, pedagogům, vychovatelům a nepedagogickým pracovníkům, zkrátka všem, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově našich dalších generací," řekl Märc.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru