České Švýcarsko se připravuje na turistickou sezónu. Jaké změny čekají návštěvníky?
Foto: Oldřich Hájek
Zajímavosti

České Švýcarsko - Loňský požár Národního parku České Švýcarsko v oblasti Hřenska staví jeho správu před zcela mimořádné výzvy. Jaké změny čekají návštěvníky Národního parku České Švýcarsko v nadcházející turistické sezóně?

Souběžně se zajišťováním průchodnosti cest, případně její postupnou obnovou po kůrovcové gradaci v uplynulých letech, se nyní řeší bezpečná dostupnost tradičních návštěvnických cílů, zejména Pravčické brány a soutěsek Kamenice.

„Nedodržení nejzákladnějších pravidel pro návštěvu národního parku s následkem rozsáhlého požáru lesa vedlo ke ztrátám pro celý region. Shořely mimo jiné cenné biotopy, skokově se zhoršila bezpečnostní situace pro návštěvníky a také možnost podnikatelů provozovat své aktivity tak, jak byli dosud zvyklí,“ říká Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Bohužel nelze očekávat, že je při takovéto míře zasažení území možné uvést vše do běžného stavu během několika málo měsíců. Celý region i jeho návštěvníci se budou muset smířit s řadou provizorních řešení a omezení. Současně pro region bude důležitá široká spolupráce při protipožární prevenci, aby se v budoucnu národní park nemusel opět s požáry a jejich následky potýkat.“

Bezprostředně po dohašení požáru správa národního parku zajistila bezpečnost provozu na silniční komunikaci mezi Hřenskem a Mezní Loukou a na turistické trase od Tří Pramenů do Mezné, tzv. Mlýnské cestě. Během září 2022 se podařilo realizovat základní zabezpečení trasy od Tří Pramenů k Pravčické bráně tak, aby mohla být zprovozněna, kvůli pokračujícím bezpečnostním těžbám stromů poškozených požárem a zajišťování skal bude až do začátku turistické sezóny pro návštěvníky otevřena pouze o pátcích a víkendech.

V soutěskách Kamenice právě probíhá odborné posouzení stavu stromů nad přístupovými trasami a plavebními dráhami lodiček. Z něj již vyplývá, že pro nadcházející návštěvnickou sezónu je reálné zabezpečit přístup do Divoké soutěsky ve směru od Mezné a Hájenek u Růžové, tedy od Mezního můstku.

V případě Edmundovy soutěsky je situace složitější, rozsah případného zásahu musí být posouzen z mnoha aspektů, od organizační, časové a technické náročnosti až po dopady na přírodu národního parku. Provedení rozsáhlejšího zásahu za účelem zajištění bezpečnosti cest ve vlastnictví obce Hřensko a nad plavební dráhou, kde obec provozuje turistickou přepravu na lodičkách, z tohoto důvodu není reálné. Nové informace o stavu okolí těchto tras bude předávat obci Hřensko tak, aby měla k dispozici veškeré podklady pro další rozhodování o zpřístupnění turistické atrakce návštěvníkům.

Důležitou turistickou trasou v požárem zasažené oblasti je takzvaná Gabrielina stezka propojující Mezní Louku s Pravčickou bránou. Podél této zhruba šestikilometrové trasy bylo prověřeno 6 500 stromů, z nichž je asi 2 400 potenciálně nebezpečných, tzn. mohly by dopadnout na cestu a způsobit úraz. I zde bude nutné před provedením případného rozsáhlého zásahu provést posouzení podobně, jako v Edmundově soutěsce. Pro uvedenou trasu správa národního parku v současné době hledá řešení, v úvahu připadá například alternativní vedení cesty bezpečnějšími částmi požářiště.

V rámci příprav na nadcházející turistickou sezónu Správa Národního parku České Švýcarsko pokračuje také v plánovaných bezpečnostních těžbách a údržbě cest, tedy činnostech, které s požárem nesouvisejí. V únoru budou zahájeny bezpečnostní těžby souší v Kyjovském údolí na Krásnolipsku. Zabezpečení této trasy si vyžádá dlouhodobější uzavírku. Dokončení prací je předpokládáno v dubnu letošního roku.

V prvním pololetí letošního roku bude také nepřístupná trasa od informačního střediska Saula v Dolní Chřibské k chatám Na Tokáni z důvodu dlouhodobě plánované opravy účelové komunikace. Podle plánů práce započnou již v únoru a skončí v červnu. Cesta je, podobně jako trasa Kyjovským údolím, známou cyklotrasou, velký význam mají uvedené cesty současně pro složky integrovaného záchranného systému.

Pro nadcházející návštěvnickou sezónu je reálné zabezpečit přístup do Divoké soutěsky ve směru od Mezné a Hájenek u Růžové, tedy od Mezního můstku.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru