Ilustrační foto: CC0
Chomutov

Ústecký kraj – Narůstá počet dětí vystavených domácímu násilí. V roce 2023 Intervenční centrum – Spirála, Ústecký kraj v regionu evidovalo na 291 ohrožených dětí – to je o 18 % více než v roce předchozím (246). Vyplývá to ze statistik intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím. Odborníci zároveň upozornili na bílá místa v prevenci násilí na dětech, zejména na nedostatek specializovaných služeb pro ohrožené děti.

V Ústeckém kraji v loňském roce Policie ČR vykázala celkem 181 násilníků ze společného obydlí z celkového počtu 1 268. Region se tím řadí na smutné první místo co do počtu vykázání v přepočtu na obyvatele (1 vykázání na 4 477 obyvatel). V péči intervenčního centra při ústecké organizaci Spirála v důsledku těchto vykázání tak loni skončilo 759 osob, z toho 291 dětí. V porovnání s rokem 2022 jde o 18% nárůst. V rámci terapeutického programu pro rodiny ohrožené partnerským násilím pak organizace poskytla pomoc 202 lidem, z toho 92 nezletilým. Právě na meziroční nárůst počtu dětí vystavených domácímu násilí, ať v pozici obětí či svědků, ale také na absenci specializované pomoci ohroženým dětem obecně upozornili odborníci na konferenci v Ústí nad Labem.

Praxe podle expertů často ukazuje, že pracovníci, kteří případy domácího násilí řeší či se s ohroženými dětmi jinak setkávají, stále nevědí, jak s nimi mluvit, kam je poslat a jak jim pomoci. Než děti dostanou potřebnou intervenci, může to trvat celé měsíce až rok. „Důležitý je první kontakt a včasná pomoc kompetentního pracovníka, tedy odborníka, který zná specifika domácího násilí, umí vést rozhovor s traumatizovaným dítětem, vnímá dopad násilí na děti a jejich další vývoj,“ vysvětluje krizová interventka Martina Vojtíšková z organizace Spirála, Ústecký kraj a zároveň předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR. „Pomoc těmto dětem však stále není dostatečně systémově zajištěna ani koordinována. Chybí nízkoprahová krizová centra, psychologická i psychiatrická péče pro nezletilé. Nejhorší situace je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji,“ dodává odbornice.

Jen v loňském roce proto Spirála v rámci projektu POSPOLU: POmoc dětem, SPOLUpráce odborníků vyškolila na 151 sociálních pracovníků OSPOD, krizových služeb a nízkoprahových zařízení pro děti, ale i policistů a zaměstnanců dalších institucí. A ve spolupráci s Asociací šíří osvětu o fenoménu takzvaného transgeneračního násilí. Podle nejnovějšího výzkumu Asociace totiž téměř třetina Čechů (31,8 %), kteří mají ve svém životě zkušenost s domácím násilím, jej zažila v dětství i v dospělosti, a to buď jako svědek, oběť či původce násilí. Podle psycholožky Ludmily Čírtkové, která s oběma organizacemi spolupracuje, vzniká takzvaný kolotoč násilí. Normalizace násilí snižuje schopnosti jedince rozpoznat násilí a projevy zneužívání v dospělosti. Pro oběti může být obtížné si včas uvědomit, že to, co se jim děje, již překračuje hranice akceptovatelného soužití. Nejen o tom diskutovali odborníci na dnešní konferenci.

 

Spirála, Ústecký kraj nabízí podporu jednotlivcům i rodinám v krizi a obětem domácího násilí. Působí nejen v Ústí nad Labem, ale má kontaktní či detašovaná pracoviště v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Chomutově, Lounech, Rumburku. Klientům poskytuje celou řadu specializovaných služeb jako terapeutický program nebo právní pomoc. Provozuje také Centrum krizové intervence, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím nebo Linku pomoci. Více na www.spirala-ul.cz.

 

Asociace pracovníků intervenčních center ČR se zaměřuje na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a usiluje o systémové řešení a zefektivnění způsobů jeho potírání. V lednu 2015 organizace spustila úspěšnou kampaň s názvem Mlčení bolí, kterou podpořila řada známých osobností. V loňském roce Asociace představila projekt zaměřený na fenomén transgeneračního přenosu násilí s názvem Děti dětí bez násilí. Prioritou projektu je vedle výzkumu a osvěty prostřednictvím kampaně s názvem Kolotoč násilí vzdělávání odborníků a vydání populárně naučné knihy k tématu přenosu násilí mezi generacemi. Více na domaci-nasili.cz.

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru