Čtvrtek 11. srpen 2022
Svátek má Zuzana

Mostecko - Nové lesy, louky, mokřady či jezírka. To vzniká v prostoru mezi městečkem Horní Jiřetín a povrchovým hnědouhelným lomem ČSA. Před dvěma lety zde začala rekultivace další velké části krajiny na 167 hektarech, která se postupně vrací lidem. A ještě osm let potrvá péče o ni.

Členění jednotlivých druhů rekultivace se řídí zásadou účelnosti a funkčnosti celého budoucího systému. Nyní stojíme na místech, kde jsou dokončené terénní práce a cesty, jsou vysázené stromy a pracuje se na zemědělské rekultivaci. Na mapě jsou vidět rozčleněná území s lesy, travinami, mokřady či důležitými bezzásahovými plochami. A to samé se rýsuje i ve skutečnosti.

„Lesy koncipujeme podle toho, jaké lesy tady kdysi byly. To znamená převážně smíšené a listnaté. Jen na této ploše 167 hektarů bude 30 hektarů lesa a ještě tady vytváříme šest malých remízků na zatravněných plochách,“ říká na místě probíhající rekultivace Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení rekultivací lomu ČSA, který patří do skupiny Sev.en Energy.

Velkým cílem rekultivace je zadržení vody v krajině a obnova vodohospodářských funkcí krajiny. Vysadily se také stovky tisíc nových stromů. Zejména malé stromky se musí chránit před zvěří, protože té se v této krajině velmi daří.

„Vytváříme plochy tak, aby co nejvíce splňovaly parametry budoucí přírody. To znamená, že živočichů je tu množství. A mohu říci, že rekultivace jsou vyhledávanou lokalitou všech druhů zvířat. Od vysoké po drobnou, jako jsou bažanti, zajíci,“ dodává Ingrid Jarošová.

A jednou si citlivě modulovanou krajinu oblíbí i lidé. Turisté mohou už na dříve dokončené trasy v okolí a mohou tak sledovat rozdíl mezi již dokončenými rekultivacemi a těmi probíhajícími. „Tato plocha ještě přístupná není. Bude přístupná za osm let. Ale myslím si, že si tady lidé přírodu užijí, protože bude tu množství komunikací, které plochu zpřístupňují,“ říká odbornice na rekultivace. „Je to výzva pro Horní Jiřetín a celé okolí. To, že se rozšiřují plochy lesů a plochy zemědělské výroby, pastvin a tak dále, je určitě pozitivní a lidé to sledují se zájmem,“ komentuje dění vedle městečka starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt.

Rekultivace krajiny dává také potenciál rozvoji turismu v regionu. „Nově zakládaná krajina je zajímavá v tom, že tam jsou současně s tou obnovou zřizovány cyklostezky, trasy pro turisty, pěší, cyklisty. Propojuje to centrální část okresu Most, Litvínov, Horní Jiřetín a Jezeří a tak dále. Takže je to pro nás významné,“ uvádí starosta.

A ještě srovnání, abyste měli představu, o jak ohromnou plochu nově rekultivované krajiny se jedná. 167 hektarů je rozloha více než 230 fotbalových hřišť.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz