Úterý 28. červen 2022
Svátek má Lubomír

Most – Se záměry skupiny Sev.en na kompletní přeměnu uhelného lomu ČSA na nový moderní region s chytrými průmyslovými zónami, smart sídelními celky, novými podnikatelskými aktivitami a krajinou, kde dostává prostor příroda, se při návštěvě Mostecka seznámil zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík Stefan Kaufmann. Zajímal se především o bezemisní výrobu energie, na kterou skupina Sev.en ve svém projektu Green Mine klade hlavní důraz.

Naplánovat budoucnost tak velkého území, jako je lom ČSA, není maličkost. Je nutné každou část, každý metr budoucí krajiny pečlivě zvážit ze všech stran, aby pak jako dílek puzzle zapadl do konečného obrazu. Těžaři se proto při přípravě projektu Green Mine obrátili na významné světové urbanisty a zkušené architekty, kteří jim s plány na nové území pomáhají. Práci na projektu Green Mine předchází také studie, které se zabývají možností maximálního využití potenciálu nově vznikající krajiny a doporučují tvůrcům projektu Green Mine konkrétní investice. Tak, aby byla lokalita jednou přínosem pro celý Ústecký kraj, především svým příspěvkem k bezemisní energetice, jmenovitě produkcí nízkoemisního a zeleného vodíku. Ne nadarmo se o Ústeckém kraji mluví jako o českém vodíkovém údolí.

edeniky 1494

Německému zmocněnci pro zelený vodík těžaři představili projekt Green Mine přímo na místě, na vyhlídce do ještě aktivního lomu ČSA. Území, které transformací lomu ČSA u Mostu vznikne, nabídne kromě prostoru pro bezemisní energetiku rovněž příležitosti pro nové podnikatelské aktivity. Vznikne smart průmyslová zóna pro novou ekonomickou činnost. Cílem je přilákat nové investory v oborech, které využijí optimální podmínky lokality lomu ČSA. Smart průmyslová zóna bude připravena pro moderní obory s vysokou přidanou hodnotou, tedy například nanotechnologie, datová centra či autonomní mobilitu. S dostatkem čisté energie a novou infrastrukturou. Plochy zasažené těžbou umožňují svým charakterem realizaci moderního energetického parku, který bude sdružovat jak výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tak akumulaci energie s významným regulačním potenciálem. Zároveň je možné vyvedení výkonu přímo do energetické sítě ČR. Další způsob bezemisní výroby energie, se kterou se v projektu Green Mine počítá, je pěstování a energetické využití biomasy. Součástí projektu je také akumulace energie, bateriové úložiště a přečerpávací elektrárna. Projekt se zaměřuje rovněž na agroprodukci. I v tomto odvětví dává přednost novinkám vhodným pro lokalitu lomu ČSA před klasickou zemědělskou výrobou.

Nový ráz krajiny a nová struktura ekonomiky má ambici vytvořit z regionu atraktivní místo k životu. Nedílnou součástí je i možnost moderního bydlení, rekreace a sociálního, kulturního a sportovního vyžití. Projekt počítá s rozvojem nových energeticky soběstačných sídelních útvarů pro novou generaci obyvatel. Počítá se s aplikací smart řešení s napojením na místní obnovitelné zdroje energie. Prostor v nově vznikajícím regionu, který nahradí lom ČSA po ukončení těžby, dostane také příroda. Projekt je ve spolupráci s akademickým světem připraven s maximálním respektem k přírodě. V návaznosti na nové jezero vzniknou i nové možnosti pro rekreaci a turismus. V regionu vzniknou také bezmála tisíc nový pracovních míst.

To vše závisí na možnosti spolufinancování z dotací Evropské unie, především z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu. Stejně tak je projekt otevřen spolupráci i s dalšími partnery z průmyslové, akademické, ale i veřejné sféry, kteří budou chtít společně rozvíjet území o rozloze více než 45 km2. Součást projektu Green Mine je i projekt „Optimalizace systému provázaných aplikací a technologií pro výrobu a akumulaci energie z OZE s přesahem na výrobu zeleného vodíku a následná instalace Energetického parku OZE na území stávajícího lomu ČSA“, který se zaměřuje právě na dvě specifické studie, které možnost instalace obnovitelných zdrojů energie v lokalitě ČSA posuzují.

Logolink OP VVV hor barva cz

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194. 

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz