Středa 20. leden 2021
Svátek má Ilona

ČR - Přinášíme přehled o přístupnosti škol od následujícího týdne.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor, a to v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Od pondělí 30. listopadu začíná prezenční výuka na 1. stupni základních škol, tj. 1. až 5. třída dochází do školy a současně i prezenční výuka 9. tříd. Zároveň se tento den zahájí i střídání tříd 2. stupně a nižšího stupně víceletých gymnázií po týdnech, tzn. určená část celých tříd bude jeden týden přítomna ve škole a druhá část se v ten samý týden vzdělává distančně, další týden se skupiny vymění.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A JAZYKOVÉ ŠKOLY

Od středy 25. listopadu mají možnost individuální výuky 1+1, tj. žák + učitel.

STŘEDNÍ ŠKOLY, VOŠ A KONZERVATOŘE

Od středy 25. listopadu začíná prezenční studium závěrečných ročníků, zároveň bude možné realizovat praxe.

VYSOKÉ ŠKOLY

Od středy 25. listopadu je možnost praktické či laboratorní, experimentální a umělecké výuky pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky).

 

Stravování: Distančně vzdělávaní dále pouze odběr, prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.

Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdě-lávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve škol-ním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací