Úterý 28. červen 2022
Svátek má Lubomír

 

Chomutov - Dne 20. 6. 2022 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Labem z pozice nositele nástroje ITI schválena Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027, čímž došlo k zavržení více než 3letého přípravného procesu.

Díky schválení této Strategie bude v následujících letech realizován nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, prostřednictvím kterého bude s využitím finančních prostředků z operačních programů EU možné podpořit strategické projekty, a to i v Chomutově.

V návaznosti na schválení této Strategie bude v následujících letech realizován nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, prostřednictvím kterého bude s využitím finančních prostředků z operačních programů EU možné podpořit strategické projekty v rámci:

  • Dopravy – řešení cyklodopravy, výstavba terminálů, řešení bezpečnosti, nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel, výstavba/modernizace trolejbusových/tramvajových tratí atd.
  • Životního prostředí – revitalizace veřejných prostranství, sídelní zeleně, energetické úspory, nakládaní s odpady atd.
  • Ekonomiky – dlouhodobá mezisektorová spolupráce,
  • Lidských zdrojů – infrastruktura mateřských a základních škol atd.
  • Kultury – revitalizace památek, knihoven, muzeí atd.
  • Udržitelného cestovního ruchu – budování infrastruktury cestovního ruchu apod.

Podpora těchto projektů v celé Ústecko-chomutovské aglomerace skrze nástroj ITI může dosáhnout výše přesahující 4,5 mld. Kč!

 

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz