Úterý 28. červen 2022
Svátek má Lubomír

Ústecký kraj - Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s informací o cenách vodného a stočného na rok 2022, které zdaleka nedosahují indexu růstu zmíněných položek.

Obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje tak za dodání 1000 litrů pitné vody zaplatí 59,33 Kč a za odvedení a vyčištění stejného množství 53,12 Kč včetně DPH.

 

 

Cena vody 2022 za 1 m3 Kč bez DPH Kč s DPH
vodné 53,94 59,33
stočné 48,29 53,12
celková cena vody 102,23 112,45

 

Samozřejmě ani obor vodárenství nežije mimo ekonomickou realitu a jeho vstupy jsou stále nákladnější. „Do kalkulace cen vodného a stočného se počítají investice na obnovu a opravy vodárenské infrastruktury, které jsou do velké míry ovlivněny cenami stavebních prací a materiálu. Index cen stavebních prací překročil v posledním období 7 procent; ceny energií, materiálu k úpravě vody a pohonné hmoty rostou dvouciferným procentem. Sledujeme-li meziroční růst těchto položek, je navýšení cen o 7,3 % mnohem mírnější, než se dalo předpokládat. Je pravděpodobné, že nedosáhne ani růstu inflace na konci tohoto roku“ dodává mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme.

 

Společnosti skupiny Severočeská voda při výpočtu cen zohledňují nejen zmíněné náklady, ale také sociální únosnost ceny, která se drží pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. Aktuální sociálně únosná cena pro rok 2021 by činila maximálně 125 Kč v Ústeckém, resp. 129 Kč/m3 v Libereckém kraji.

Cena vody pitné – předané

Platí v případě, kdy se jedná o dodávku pitné vody do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda předaná do vodovodů obcí nebo vodovodů jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 44,78 Kč/m3 bez DPH (49,26 Kč vč. 10% DPH).

Cena vody odkanalizované – převzaté

Platí v případě, kdy se jedná o převzetí odpadní vody z kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda převzatá k odkanalizování od jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 40,79 Kč/m3 bez DPH (44,87 Kč vč. 10% DPH).

I u těchto cen je uplatněn solidární přístup, kdy cena vody předané a vody převzaté je na všech předávacích místech stejná.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz