Úterý 28. červen 2022
Svátek má Lubomír

Ústí nad Labem - Ve čtvrtek 14. října v podvečer byly na krajském úřadě slavnostně předány Záslužné medaile Ústeckého kraje a Medaile hejtmana Ústeckého kraje.

Ceremoniálů se zúčastnili představitelé integrovaného záchranného systému kraje, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, 1. náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková a radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Záslužná medaile je oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Uděluje se fyzickým osobám – členům složek integrovaného záchranného systému (IZS) Ústeckého kraje nebo kolektivům zařazeným do IZS Ústeckého kraje, ve výjimečných případech pak i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Záslužná medaile se uděluje zejména těm, kteří se příkladným plněním pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činností či účinnou spoluprací výrazně zasloužili o rozvoj IZS. Dále těm, kteří se mimořádným výkonem ve službě či prokázáním odvahy a osobní statečnosti významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu nebo mimořádné události. Ocenění může být uděleno také za úspěšnou reprezentaci na republikové nebo mezinárodní úrovni a za významnou propagaci složek IZS.

Udělování záslužných medailí probíhalo po jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému. První skupinou vyznamenaných, kteří z rukou hejtmana Jana Schillera a ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Romana Vyskočila převzali medaile, byli členové Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje: por. Stanislav Smutný, DiS. a pprap. Vít Šindelář.

Druhou skupinou vyznamenaných, kteří od hejtmana Jana Schillera a ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Jaromíra Kníže převzali medaile, byli: kpt. Mgr. Tomáš Rada, kpt. Ing. Bc. Jan Stropnický, mjr. Mgr. Jiří Kozák, npor. Ing. Jindřich Kusý, nprap. Pavel Prchlík, nstržm. Filip Renč, plk. Mgr. Jiří Volprecht, pprap. Jiří Honus, pprap. Radek Pukl, prap. Michal Hazdra, prap. Bc. Libor Hyšpler, pprap. Bc. Tomáš Zdurný a prap. Ondřej Mráz.

Třetí skupinou vyznamenaných, kteří převzali od hejtmana Jana Schillera a ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilji Deyla, byli zdravotníci a zdravotnice: Jaroslav Hašek, Ilona Morová, Jindřich Kyznar, Bc. Marcela Maršounová, Romana Bláhová a Růžena Lindnerová.

Poslední skupinou vyznamenaných, kteří přijali od hejtmana Jana Schillera a starosty Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiřího Hence medaile, byli členové jednotek sboru dobrovolných hasičů: Matěj Prošek (JSDH Klapý), Robert Viceník (JSDH Klapý) a Miroslav Horký (JSDH Most).

Medaile hejtmana Ústeckého kraje obdrželi za své aktivity a příkladné plnění pracovních povinností: ppor. Jiří Koš, DiS., mjr. Ing. Pavel Slavík, Jiří Henc, MUDr. Ondřej Procházka, projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., a MUDr. Soňa Kašparová.

K poctě všech vyznamenaných zazněla v samotném závěru slavnostního ceremoniálu státní hymna České republiky.

„Ocenění je jen část poděkování, které vám jako kraj můžeme vyjádřit. Nechť jsou vaše konání a skutky pro ostatní příkladem, neboť vaši práci vnímáte nejen jako poslání, ale především vlastním srdcem. A my si jako kraj vašeho přístupu nesmírně vážíme,“ dodal hejtman Jan Schiller.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz