Pátek 17. leden 2020
Svátek má Drahoslav

Ústí nad Labem - V Krajské zdravotní lékařští specialisté využívají novou vyšetřovací metodu pro pacienty s cévními mozkovými onemocněními.

V ústecké Masarykově nemocnici neurochirurgická klinika spolu s radiologickou klinikou a neurologickým oddělením v rámci Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (KCC) zavedly do klinické praxe novou vyšetřovací metodu, kvantitativní MR angiografii (qMRA), která poskytne přehlednou 3D vizualizaci mozkových cév a zároveň umožní zjistit množství průtoku krve jednotlivými mozkovými cévami v mililitrech za minutu. Takové informace nebylo možno doposud získat jinak, než invazivním vyšetřením.

„Metoda bude využívána dominantně u tří skupin pacientů s cévními onemocněními mozku: u pacientů po cévní mozkové příhodě v oblasti mozečku či mozkového kmene, u pacientů s uzávěrem jedné nebo obou krkavic a u pacientů s diagnostikovanou neprasklou mozkovou výdutí. Zvláště u prvních dvou skupin tato metoda pomoci v rozhodnutí, zdali jsou tito pacienti kandidáty k operační léčbě či nikoliv. Tato metoda zpřesňuje dosud používané diagnostické postupy a u pacientů po cévní mozkové příhodě je to zatím jediná takto použitelná diagnostika,“ vysvětlil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Zakoupený software opět významně zvyšuje úroveň sekundární prevence u pacientů s cévní mozkovou příhodou a představuje další krok ve snaze poskytovat těmto pacientům v rámci komplexního cerebrovaskulárního centra opravdu maximální dostupnou zdravotní péči,“ zhodnotil přínos nové vyšetřovací metody MUDr. Ing. David Černík, MBA, vedoucí Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, lékař Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Stanovení množství protékající krve v cévách je nová informace, kterou jsme dosud při tomto typu vyšetření neměli k dispozici. Toto funkční vyšetření doplní již dostupné výsledky, a to bez nutnosti invazivního zákroku,“ uvedl MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Nákup SW NOVA za cenu 3 499 320 Kč včetně DPH, který vyšetření qMRA umožňuje, Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů. Z uvedené celkové částky přispěla 300 000 Kč Nadace ČEZ.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., patří k nejaktivnějším centrům v České republice. V počtu mechanických trombolýz provádí nejvíce výkonů v počtu na jeden milion obyvatel v ČR. „Vezmeme-li v úvahu, že nejvíce trombolýz se provádí v Německu a České republice, pak výkonnost ústeckého centra patří k nejlepším na světě. Podobně je to v oblasti chirurgie mozkových aneurysmat a operací karotid. Požadovaný nový software pro qMRA posune naše prestižní a výkonné centrum na ještě vyšší úroveň. V dalších letech budeme inspirací pro další Komplexní cerebrovaskulární centra v České republice a v zahraničí v zavedení této moderní technologie,“ je přesvědčen profesor Sameš.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

Ústecký kraj

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací