Středa 18. květen 2022
Svátek má Nataša

Ústecký kraj - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán zveřejnil výroční statistickou zprávu českého soudnictví za rok 2016, která poprvé přehledně prezentuje nejdůležitější statisticky zachytitelné trendy.

„Po mém nástupu na Ministerstvo spravedlnosti jsem podobnou zprávu postrádal. Nestačí totiž jen data sbírat, ale také pravidelně vyhodnocovat. Díky komentované analýze se ukázalo, že mnoho problémů se nám na českých soudech daří nebo již podařilo efektivně řešit. Příkladem jasně viditelného úspěchu jsou v minulosti chronicky přetížené a kvůli tomu pomalé severočeské soudy. Díky podrobné analýze se můžeme nyní zaměřit i na další potíže, například na velké rozdíly v míře odvolání v jednotlivých krajích,“ řekl úvodem tiskové konference ministr Pelikán.

Pokud jde o rychlost soudů, české okresní soudy v posledních čtyřech letech zrychlily civilní řízení o více než třetinu. Polovina civilních sporů byla loni vyřízena do sedmi měsíců, což je vůbec nejkratší doba za posledních deset let. Trestní věci byly loni v polovině případů vyřízeny za tři měsíce. Viditelný je přitom efekt tzv. dynamického modelu přidělování soudců ministerstvem tam, kde jsou nejvíce potřeba. Za dva roky se tento systém osvědčil například u okresních soudů v Ústeckém kraji, kde klesl počet nevyřízených věcí v civilní agendě o třetinu. Loni byl v tomto kraji počet „nedodělků“ v civilní agendě nejnižší za posledních devět let.

Dalším často zmiňovaným pojmem je přetíženost soudů. Nápad civilních věcí, tedy nově příchozích případů, je v současnosti nejnižší za posledních osm let. Nejvyšší byly tyto hodnoty v roce 2009, kdy okresní soudy obdržely 576 tisíc nových věcí. V roce 2016 činil nápad pouze 334 tisíc věcí. Ke zlepšení v tomto ohledu jednoznačně přispěla opatření proti zneužívání soudních řízení u bagatelních pohledávek.

Častým tématem jsou případné změny „soudní mapy“ nebo velikosti jednotlivých soudů. Analýza technické efektivity dat, která zohledňovala velikost a související efektivitu soudů ukázala, že české soudy jsou v drtivé většině efektivní. Méně efektivní soudy v Ostravě a Brně, které jsou příliš velké. Naopak poddimenzované jsou okresní soudy v Prachaticích a Jeseníku.

Analýza ukázala několik dalších regionálních rozdílů. Například nepoměr v četnosti odvolání – u civilního řízení je nejvyšší v Praze a nejnižší v Severočeském kraji. U trestního řízení platí totéž, málo odvolání najdeme navíc ve Východočeském kraji. „To je jev, u kterého si nejsme jisti příčinou. Je nicméně možné, že právě obyvatelé Severočeského a Východočeského kraje mohou narážet při potřebě se odvolat na nějaké komplikace. Právě to zohledníme při rozšiřování bezplatné právní pomoci,“ vysvětlil ministr Robert Pelikán.

V opatrovnické agendě se ukázal pozitivní trend týkající se počtu rozhodnutí o střídavé péči, které se za poslední čtyři roky zdvojnásobilo.

Statistická zpráva je prvním takto komentovaným souborem dat. Nezastírá slabá místa, naopak na ně upozorňuje, aby mohly být problémy řešeny. Stále tak existují soudy, kde civilní řízení oproti jiným soudům trvají příliš dlouho. To je případ soudů v Chomutově nebo Břeclavi, kde mediánová délka civilního řízení přesahuje 600 dnů. Starší data u těchto případů nicméně ukazují, že problémem není zpravidla nízká efektivita těchto soudů, ale neúměrná zátěž z předchozích dvou dekád.

 

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz