Čtvrtek 23. listopad 2017
Svátek má Klement
Archivováno

Klášterec nad Ohří – Klášterečtí zastupitelé schválili na svém úterním zasedání (9. prosince) rozpočet města na rok 2015. Jeho celková výše je 180 milionů korun, což je oproti roku letošnímu mírný nárůst (zhruba o 3,5 milionu korun). Tento rozpočet zahrnuje pouze jisté příjmy roku 2015, v průběhu roku bude navyšován o dotace, dary a další mimořádné příjmy, které například v letošním roce činily více než 35 milionů.

mazánková1112

Odbor finanční a majetek města

S největší částkou, zhruba 55 milionů korun, bude v příštím roce hospodařit odbor finanční a majetku města. Z této částky se hradí nejen platy zaměstnanců úřadu, městských strážníků a zastupitelů, ale také pojištění veškerého majetku města, dotace provozovatelům sportovišť, úroky z úvěrů, poplatky a v neposlední řadě dotace a granty.

Hospodářství, doprava, životní prostředí

Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí bude mít podle schváleného rozpočtu k dispozici téměř 41 mil. Kč. Na 14 mil. Kč vyjde údržba města, kam spadá zejména údržba komunikací a veřejného osvětlení, ale také údržba dětských hřišť, hřbitova a psího útulku. 13 mil. Kč vydá město za sběr, svoz a zpracování komunálního a dalšího odpadu, na údržbu veřejné zeleně je pro příští rok vyčleněno necelých 9 mil. Kč a na dopravu 3 mil. Kč.

Sociálka a školství

Odbor sociálních věcí a školství může pro příští rok počítat s částkou 26 mil. Kč, z toho však 24 mil. Kč tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím (základní školy, mateřské školky a Městský ústav sociálních služeb). V rozpočtu je také naplánován pravidelný příspěvek Nemocnici Kadaň (555 tis. Kč) a dotace na provoz azylového domu Naděje (1,35 mil. Kč).

Zámek

Více než 12 mil. Kč je v rozpočtu schváleno pro příspěvkovou organizaci Zámek, která má nově zajišťovat veškeré kulturní akce ve městě (tedy včetně Kláštereckých hudebních pramenů, Kláštereckých promenád, Rozsvícení vánočního stromu atd.).

Výstavba a rozvoj

Asi nejvíc nás zajímá pohled do rozpočtu odboru výstavby a rozvoje města. Ten má na opravy a údržbu majetku města zatím vyčleněno 7,3 mil. Kč, z toho je 2,5 mil. Kč určeno na opravy školských zařízení a 1,7 mil. Kč na opravy komunikací. Dalších 19 mil. Kč je vyčleněno na kapitálové výdaje. Zde jsou zahrnuty v první řadě dotované investiční akce, které již byly akceptovány ze strany poskytovatele dotací a budou tedy v příštím roce realizovány (zateplení kina Egerie, MŠ Souběžná a MŠ Školní). Dále je počítáno s pokračováním regenerace panelového sídliště, s dokončením modernizace lyžařského areálu Alšovka, s budováním nových parkovacích míst a s dalšími menšími investičními akcemi.

Ke změnám dochází v průběhu roku

Na závěr je třeba zdůraznit, že částky uvedené ve schváleném rozpočtu nejsou konečné. S rozpočtem se pracuje celoročně, reaguje se na aktuální situace a potřeby. K menším či větším změnám dochází v průběhu celého roku. Děje se tak prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření, která schvaluje rada města a zastupitelstvo.

Hned prvním rozpočtovým opatřením bude schvalováno zapojování zůstatků na běžných účtech ke konci roku. Tato částka je odhadována na 40 až 50 mil. Kč. Jedná se o úspory minulých let a tyto peníze by měly být přednostně směřovány do kapitálových výdajů. Pokud se tedy někomu při pohledu na schválený rozpočet zdá, že například investičních akcí naplánovaných pro příští rok je málo nebo že město nevyčlenilo dost prostředků na to či ono, existuje stále ještě naděje, že skutečnost bude nakonec lepší.

Aktuálně

Sport

Co se chystá

Zajímavosti

Ústecký kraj

© 2012 - 2017 | E-chomutovsko.cz | Sushenka.cz

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací