Úterý 17. říjen 2017
Svátek má Hedvika
Archivováno

Chomutov - Rada města po projednání schválila rozpočtové provizorium, podle kterého bude město, a to než bude ustanovené nové zastupitelstvo po opakovaném hlasování ve volbách, v začátku roku 2015 hospodařit. „Naší povinností je pro občany zabezpečit standardní fungování města a jeho organizací jako jsou například školy, sociální služby, technické služby či dopravní obslužnost. Občan by tedy skutečnost, že rozpočet bude na začátku města fungovat jinak, neměl vůbec poznat," řekl primátor Jan Mareš.

radnice1012

Něco přes miliardu a čtvrt

V příštím roce bude město hospodařit (zatím) s vyrovnaným rozpočtem ve výši 1 345 492 000 korun. Radnice se dlouhodobě snaží mít vyrovnané nebo přebytkové rozpočty, proto není Chomutov už řadu let zadlužen. Novým zastupitelům pak bude jako rozpočet pro rok 2015 předložen stejný materiál, na kterém odbor ekonomiky pracoval již od srpna tohoto roku, a který by za standardních podmínek projednávali zastupitelé ještě letos.

Rozpočtové provizorium je zcela standardní nástroj, který nastává v situaci, kdy není schválen rozpočet jakékoliv veřejnoprávní instituce, tedy i obce a zaručuje téměř normální fungování města. „S návrhem rozpočtu se mohli občané seznámit ještě před projednáním v radě, neboť byl po dobu 15 dnů vyvěšený na úřední desce a navíc jsme uspořádali setkání pro veřejnost přímo s ekonomy města," řekl primátor města Jan Mareš.

Provizorium má své limity

Provizorní rozpočet bude mít samozřejmě výrazná omezení. V době rozpočtového provizoria se uskutečňují pouze nezbytně nutné výdaje pro zajištění běžného provozu a fungování města, nové investiční akce se tak zatím zahajovat nebudou. „Financovat lze pouze akce, které byly zahájeny v předchozím roce či akce, kde již vyplývá závazek z uzavřené smlouvy o dílo či podmínek poskytovatele dotací. V oblasti oprav a údržby budou financovány pouze opravy, které jsou havarijními stavy," vysvětluje ekonom města Jan Mareš.

Co se provozních výdajů týká, hrazeny pouze ty činnosti spojené s výkonem státní správy, vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz příspěvkových organizací a nejnutnější výdaje na zajištění běžného provozu a také výdaje, které ukládají zákony. „V praxi to znamená, že každý výdaj bude posouzen z hlediska nezbytnosti jeho vynaložení, a pokud nebude nezbytně nutný, bude odložen do doby, než se ustanoví nové zastupitelstvo města, které schválí řádný rozpočet města," dodává primátor Mareš.

Grantová politika bude dočasně pozastavena

Omezení se dotknou i příspěvkových organizací města, které obdrží v době rozpočtového provizoria, pouze měsíčně jednu dvanáctinu plánovaných příspěvků města a budou mít zakázáno nakládat s fondy. V době rozpočtového provizoria nebudou poskytovány investiční dotace ani půjčky z rozpočtu města. Současně je pozastavena dotační a grantová politika. „Kluby, spolky a neziskové organizace by si však měly podle schválených zásad v řádných termínech o dotace požádat a doložit vyúčtování letošního roku. Uvolnění finančních prostředků pak bude provedeno po ustanovení nového zastupitelstva," popisuje ekonom Mareš.

Aktuálně

Sport

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

Ústecký kraj

© 2012 - 2017 | E-chomutovsko.cz | Sushenka.cz

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací