Sobota 21. říjen 2017
Svátek má Brigita
Archivováno

Chomutov - Prodejci a poskytovatelé služeb diskriminují některé skupiny obyvatel. Doplácejí na to většinou cizinci a Romové. Zjistila to Česká obchodní inspekce při svých kontrolách. Na severu Čech se její inspektoři setkali s nevýhodami pro romskou skupinu lidí ve 4 případech ze 43 kontrol, tedy skoro v deseti procentech případů.

penize239

Na prokazování diskriminačního jednání mají velký podíl jazykově vybavení pracovníci ČOI a romské inspektorky. „Trvalým problémem je zejména diskriminační jednání, kterého se dopouštějí někteří prodávající vůči zahraničním návštěvníkům, ať se jedná o tzv. servisní přirážky nebo dvojí ceny za stejné plnění. Kazí tím dobré jméno všem poctivým podnikatelům i pověst České republiky ve světě. O nízké úrovni tolerance svědčí také případy diskriminace spotřebitelů romského etnika, k nimž v některých lokalitách stále dochází. Proto je nezbytné, aby naše kontroly pokračovaly," řekl k výsledkům kontrol Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

V období od 1. 1. do 30. 6. 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 690 kontrol. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno celkem v 365 případech, tj. v 52,9 % kontrolovaných provozoven. Podezření na některou z forem diskriminace pak bylo prokázáno v 19 případech, což je 2,8 % všech kontrol.

Případy diskriminace spotřebitele

Z důvodu rasy či etnického původu
* prokázali inspektoři diskriminaci v celkem 5 případech. Konkrétně realitní kanceláře ve 4 případech při poskytování svých služeb stanovily omezující podmínky pro občany romského etnika, v 1 případě prodávající zakázal občanům romského etnika vstup do provozovny

Z důvodu národnosti
* byla diskriminace prokázána při 8 kontrolách, z toho v 6 případech se jednalo o účtování tzv. „servisu" v restauracích pouze zahraničním turistům (prodávající postupoval při účtování konzumace vůči cizím státním příslušníkům jiným způsobem než vůči českým hostům) a ve 2 případech se jednalo o odmítnutí ubytování turistům z Ruské federace

Z důvodu věku
* byly prokázány celkem 4 případy. V 1 případě bylo zjištěno omezení účasti věkem 18 let na zájezdu cestovní kanceláře a v dalším podmínil organizátor vstup na předváděcí akci také věkem 18 let, aniž toto omezení jakkoliv odůvodnil. Věk spotřebitele byl také důvodem k neposkytnutí nabízených služeb v jednom stravovacím zařízení Dalším zjištěním bylo diskriminační omezení uchazečů o spotřebitelský úvěr, kdy v podmínkách pro poskytnutí úvěru bylo uvedeno, že po dobu trvání smlouvy musí klient splňovat věkové rozpětí 20–70 let.

Ostatní
* v 1 případě se jednalo o bezdůvodné odmítnutí prodeje zboží vybraným spotřebitelům a
* v 1 případě bylo zjištěno účtování dvojích cen v ubytovacích zařízeních

tabulka239Další porušení zákona o ochraně spotřebitele

Vedle specifického zaměření kontrol na možné diskriminační jednání prodávajících a poskytovatelů služeb bylo při této kontrolní akci inspektory rovněž zjištěno v nemalé míře porušení ostatních ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy dozorovanými Českou obchodní inspekcí.

Přetrvávají zejména nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (84 případů) a v seznamování spotřebitelů s cenou nabízených výrobků a služeb (75 případů). Poměrně časté co do počtu jsou také závady zjišťované ve značení výrobků označením výrobce, dovozce nebo dodavatele, případně v poskytování informací o způsobu použití a údržby výrobků, včetně dodržování povinnosti poskytovat písemné informace v českém jazyce (59 zjištění).

Uložená opatření a sankce

Celkem bylo v průběhu 1. pololetí 2014 na základě prokázaných porušení obecně závazných právních předpisů v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo 329 pokut v celkové hodnotě 705 000 Kč. Z toho za diskriminaci spotřebitele nabyly právní moci celkem dvě pokuty ve výši 470 000 Kč, ostatní řízení nebyla v hodnoceném období ukončena. Další pokuty se tak vztahují především k jiným porušením zákona o ochraně spotřebitele, případně ostatních obecně závazných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI, která byla v rámci kontrol zjištěna.

"Výsledky kontrol provedených v 1. pololetí 2014 potvrdily, že diskriminační jednání prodávajících vůči spotřebitelům nepatří na českém trhu k častým jevům. To však neznamená, že jsou ze strany České obchodní inspekce jakékoliv jeho projevy tolerovány. A to ani v těch případech, kdy se ze strany kontrolovaných subjektů může jednat spíše o podcenění některých souvislostí, než o úmyslnou diskriminaci spotřebitele," uvedl tiskový mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Aktuálně

Sport

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

Ústecký kraj

© 2012 - 2017 | E-chomutovsko.cz | Sushenka.cz

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací