Zprávy

Mnoholetý boj Chomutova s hazardem skončil úspěšně

Reklama

Chomutov - Ministerstvo financí po dlouhé snaze města s konečnou platností pravomocně odejmulo licence první herně v Chomutově. Ačkoliv statutární město Chomutov reguluje hazard na území města již od roku 2008, po celých 7 let byly veškeré snahy města marné, a to i přesto, že právo města na regulaci hazardu potvrdilo několik soudních instancí.

„Bereme rozhodnutí ministerstva jako precedentní a věříme, že všechny další licence budou v brzkém čase zrušeny obdobě jako tato první vlaštovka," řekl primátor Jan Mareš.

Teprve až koncem roku 2014 začalo ministerstvo na základě regulační vyhlášky města a opakované iniciace zahájení správních řízení o odejmutí licencí hazardním společnostem, tyto licence ve městě rušit. „Bohužel došlo k tomu, že provozovatelé podali proti rozhodnutí ministerstva opravný prostředek a hazard se točil i v dalších měsících bez ohledu na vyhlášku zakazující hazard v celém městě," dodal primátor Mareš. Teprve 28. ledna letošního roku vydal ministr financí průlomové rozhodnutí, kterým zamítl rozklad podaný provozovatelem hazardních zařízení a potvrdil rozhodnutí ministerstva o odejmutí licence. Rozhodnutí, které je konečné a již nelze proti němu uplatnit opravné prostředky, bylo doručeno do datových schránek všech účastníků až v uplynulém týdnu. Boj města s ministerstvem tedy skončil úspěšně a město dosáhlo po mnoha letech marných snah výrazného zadostiučinění.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×