Zprávy

Ústecké fakulty bodovaly mezi studenty vysokých škol v České republice

Reklama

Ústecký kraj - Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je ve své kategorii opět nejoblíbenější mezi studenty a absolventy veřejných vysokých škol v České republice. Druhé místo drží taktéž ústecká fakulta, kterou je fakulta životního prostředí. Dokazují to výsledky soutěže Fakulta Roku 2014/2015.

Fakulta Životního prostředí patří mezi studenty druhou nejoblíbenější. Jen na den otevřených dveří do jejich prostor zavítali desítky středoškoláků z celé České republiky, kteří se zajímali hlavně o zdejší laboratoře. Foto: Petr Sochůrek
Soutěž, kterou pořádá největší studentská síť v České republice, Česká studentská unie, dává studentům a absolventům veřejných a soukromých vysokých škol příležitost ohodnotit jejich fakultu a říci světu, ostatním studentům a hlavně studentům budoucím, jak se jim studuje/studovalo na jejich fakultě či vysoké škole.

Hlasování studentů a absolventů přineslo velice pozitivní zpětnou vazbu zejména přírodovědně zaměřeným fakultám naší univerzity. Kromě přírodovědecké fakulty, která si z loňska udržela skvělé 1. místo, se v kategorii přírodní vědy z loňského 3. místa vyšplhala o pomyslnou příčku výš také fakulta životního prostředí.

Účastníci soutěže hlasovali konkrétně o těchto kritériích:

1. Zajímavé předměty (Máte/měli jste škole/fakultě zajímavé předměty?).
2. Schopnost vyučujících zajímavě vyložit látku.
3. Příprava do praxe/práce (Připravila Vás škola/fakulta dostatečně prakticky do pracovního procesu?).
4. Možnosti realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů na škole/fakultě.
5. Spolužáci (Máte/měli jste kamarádské, týmové a inspirativní spolužáky?).

Pro UJEP a vítězné fakulty jsou tyto výsledky cennými informacemi o vnímání sounáležitosti se svojí fakultou a školou ze strany našich studentů a absolventů. Pavlík, děkan PřF, k výsledkům soutěže Fakulta Roku říká: „Mohu jen doufat, že naše umístění na předních příčkách této soutěže v posledních třech letech je odrazem naší dlouhodobé snahy dát vztahu vyučující – student rozměr kolega – kolega. Nadějí naší fakulty jsou úspěchy našich studentů. Dáváme jim k dispozici své znalosti, zkušenosti a samozřejmě i zázemí laboratoří. Je pro nás nesmírně důležité ukázat, že máme mezi našimi studenty a absolventy nadané mladé lidi, kteří jsou schopni uspět. Děkuji všem našim studentům a absolventům za podporu."

Miroslav Richter, děkan FŽP, je taktéž výsledkem soutěže potěšen. „Výsledek mě příjemně překvapil. Je velkým uznáním soustavné práce všech vyučujících a zaměstnanců fakulty," řekl děkan.

Soutěž Fakulta Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice, jak se jim na jejich vysoké škole, lépe řečeno na fakultě studuje nebo studovalo. Impulsem ke vzniku projektu FakultaRoku.cz byly pro Českou studentskou unii (ČeSU) žebříčky českých médií, které srovnávají různé fakulty vysokých škol v ČR podle různých kritérií. Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybí, je pohled studenta na svoji školu či fakultu. Ten je podle ČeSU zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než například citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů (jakkoliv tato kritéria také považujeme za důležitá). Posouzení kvality školy z pohledu studentů je i kritérium, podle kterého by se měli řídit budoucí vysokoškoláci, nyní studenti středních škol. Těm chce ČeSU projektem pomoci v jejich rozhodování, na jakou fakultu či školu se přihlásit.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×