Zprávy

Ředitelem věznice ve Všehrdech se stal Pavel Vagner

Reklama

Všehrdy - K 1. lednu byl po výběrovém řízení na služební místo ředitel Věznice Všehrdy ustanoven vrchní rada plk. Mgr. Pavel Vagner. Je mu 41 roků, vystudoval bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia na Policejní akademii ČR a magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Plk. Mgr. Pavel Vagner. Foto: Vězeňská služba ČR

Pavel Vagner Věznici Všehrdy řídí již od 1. října loňského roku, kdy byl zastupováním ředitele věznice pověřen. Do služebního poměru k Vězeňské službě nastoupil 1. září 1996. Za dobu trvání služebního poměru vykonával službu na celé řadě služebních míst, počínaje strážným, přes dozorce, po vedoucího oddělení vězeňské stráže a následně vedoucího oddělení výkonu trestu ve Věznici Drahonice. Dále pak působil jako metodik odboru výkonu vazby a trestu na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×