Zprávy

Dvaadvacet dní se na Chomutovsku prášilo nad limity, i když to nepovolují zákony

Reklama

Chomutov - Už dvaadvacet dní se na Chomutovsku prášilo více, než povolují české zákony. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, které pravidelně sleduje čistotu ovzduší v regionu.

Ilustrační foto: Oldřich Hájek

"Letošní předvánoční čas je neobvyklý nejen svým teplým průběhem, připomínajícím chvílemi jarní období, ale také nízkými koncentracemi polutantů v ovzduší. V uplynulém týdnu došlo k dalšímu snížení týdenních koncentrací prachových částic PM10 a tím se 51. týden roku 2014 ve sledované oblasti zařadil z hlediska prašnosti mezi nejčistší měsíce roku. Příčinou bylo zejména svěží proudění, jež nedovolilo nadměrné zvýšení koncentrací ani u ostatních sledovaných škodlivin," uvádí Dana Kovaříková, dispečerka ekocentra.

I když byl poslední týden k našemu dýchacímu ústrojí příznivý, celkově letos nelze příliš jásat. Ke dni 22. prosince dosáhl počet překročení denního imisního limitu pro znečisťující látku PM10 na stanici Most ČHMÚ hodnoty 63, Chomutov 57 a Lom ČHMÚ 66. Ppovolený počet překročení hodnoty nad 50 mikrogramů na metr krychlový dle zákona je přitom 35 krát za rok.

Aktuální informace poskytuje Ekologické centrum na bezplatné lince 800 195 342 nebo na internetových stránkách www.ecmost.cz.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×