Zprávy

KONEC BETONOVÉHO MONSTRA: KASS bude rozebrán za 10 milionů, demolice začne v prosinci

Reklama

Chomutov – Dlouho plánovaná a chystaná akce přechází v realitu. V prosinci začnou demoliční práce na prostřední části objektu Kulturního domu na Zahradní, konkrétně půjde o bývalé kino Mír a vinárnu Slunce. Demolici provede společnost ze Stehelčevsi za necelých 10,3 milionů korun. Zhruba třicetiletá éra betonového hybridu je u konce.

mír711

„Demolici hradí město ze svého rozpočtu"

Zmíněná firma byla schválena radou města na základě výběrového řízení. Veřejná zakázka pro neomezený počet dodavatelů byla vyhlášena začátkem září, do konce stejného měsíce přišlo šest nabídek, z nichž byl jeden uchazeč pro nesplnění kvalifikačních podmínek vyloučen. Výběrová komise poté s účastí zástupce široké veřejnosti a podle kritéria nejnižší nabídkové ceny stanovila pořadí doručených nabídek. „Demolice, kterou bude hradit město ze svého rozpočtu, je součástí dlouhodobě plánované revitalizace sídliště. Návazně na ni budou díky získaným dotacím pokračovat plánované etapy projektu Integrovaného plánu rozvoje města „Sídliště, místo pro život", které mají zlepšit veřejná prostranství na sídlišti Zahradní," říká primátor Jan Mareš.

Projekt „Sídliště, místo pro život" začalo město připravovat průzkumem veřejného mínění již v únoru roku 2008. Následně v květnu byly na veřejné konferenci představeny jednotlivé projekty na sídlištích Zahradní, Březenecká, Kamenná a Písečná. O rok později (v červenci) byly zahájeny první projekty jak na zateplení a modernizaci obytných domů, tak i úpravy veřejných prostranství. Od začátku roku 2013 pracoval na plánech okolí Kulturního domu na Zahradní projektový tým, vyjádřit se mohla i veřejnost v dotazníkovém šetření, na workshopech a při tvorbě pocitových map.

Veřejné setkání 19. listopadu

Při dubnovém veřejném projednání byly vyhodnoceny možné varianty a s odkazem na názor veřejnosti (chceme na sídlišti méně betonu), byla naplánována částečná demolice objektu. Ta oddělí soukromou a městskou část. Nyní se ještě před samotnou demolicí uskuteční setkání architektů, projektantů, odborných pracovníků magistrátu, vedení města a občanů, kde budou podrobně přiblíženy jak veškeré práce, tak i další plánované projekty na sídlišti. Veřejná schůzka proběhne ve středu 19. listopadu v 16. hodin.

Další etapa za půl roku

Druhá etapa prací by měla začít v květnu příštího roku a ta přinese přesun zastávek, nový kruhový objezd, změny v křižovatce, chodníky a podchod. Architekti a pracovníci z investic a projektů magistrátu počítají také s plánovanou revitalizací opěrné zdi u školy nebo kamerový systém.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×