Zprávy

Rada schválila „strategii města“ do roku 2024, nyní ji projednají zastupitelé

Reklama

Chomutov - Rámcová strategie rozvoje města jako dlouhodobý dokument, který vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2014 – 2024, je schválená. Chomutovští radní doporučili zastupitelům její schválení. Strategie počítá s následujícími oblastmi: 1/ Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání, 2/ Doprava, technická infrastruktura a životní prostředí, 3/ Sociální služby a zdravotní péče, bydlení, bezpečnost, 4/ Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch.

radnice189

Krátkodobějším dokumentem pro naplňování cílů strategie je akční plán, na němž se stále ještě pracuje, a zastupitelé by jej měli schvalovat spolu s rozpočtem na příští rok. Akční plán je soubor velmi konkrétních projektových záměrů na roky 2015 – 2016, a nově by měl být provázán s rozpočtem a rozpočtovým výhledem města. Strategie rozvoje představuje základní rámec prioritních oblastí a cílů, kterých chce statutární město Chomutov prostřednictvím konkrétních definovaných projektových záměrů dosáhnout.

„Poděkování patří zastupitelům, úředníkům, odborníkům a všem, kteří se aktivně účastnili pracovních skupin k jednotlivým oblastem. Zvláště si cením přínosu občanů, kteří nám pomohli dotazníkovým šetřením, ale především zaslanými návrhy a nápady na aktivity a rozvoj města," řekl primátor Mareš.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×