Zprávy

Vysoká kriminalita, lichva, průmyslové pěstírny. Ústecký kraj patří na republikovou špici, policisté posilují sbor

Reklama

Chomutov; Ústecký kraj - Policejní prezident plk. Tomáš Tuhý se v uplynulých dnech setkal na krajském úřadu s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Spolu s dalšími pracovníky policejního prezidia a náměstkem krajského ředitelství policie plk. Jiřím Šenkýřem informoval hejtmana o vývoji bezpečnostní situace v kraji a o záměrech policie. Delegace se posléze za doprovodu Pavla Bakuleho (ředitel MP ÚL) a radního Martina Kliky seznámila v terénu s problematikou některých vyloučených lokalit na území krajského města.

tuhý49

„Je nutné zvýšit vzdělanost"

„Téma sociálně vyloučených lokalit se svojí specifickou problematikou je pro náš kraj stále velmi aktuální. Koncentrují se zde některé negativní jevy, jako je nezaměstnanost, kriminalita, drogy, nelegální obchod s ubytovacími kapacitami, lichva a další," řekl v úvodu jednání hejtman Oldřich Bubeníček. Uvedl, že dlouhodobé řešení spatřuje ve zvýšení vzdělanosti v těchto lokalitách, v prevenci a v nabídce veřejně prospěšných prací, ale i v pokračující součinnosti s policií a složkami, které se zabývají sociálním začleňováním. Zdůraznil také důležitost hlídkové a pochůzkové služby policistů přímo v ulicích měst a obcí, což občané pozitivně vnímají.

Nové nástupy

„S problémy Ústeckého kraje, které souvisejí s bezpečností, jsem dobře seznámen, jednám pravidelně jak s představiteli krajského policejního ředitelství, tak městské policie," uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý. „Kriminalita v Ústeckém kraji za první pololetí tohoto roku poklesla, zaznamenáváme i vyšší objasněnost trestné činnosti," dokreslil současnou situaci. Konstatoval, že početní stav policie v kraji má nárůst o 160 míst, nyní noví policisté procházejí náročnou přípravou a postupně se začlení do krajských policejních složek. Připomněl i dřívější početní dotaci o 80 míst na ustavení speciální pořádkové jednotky

Vysoká drogová kriminalita

Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych shrnul témata drogové kriminality v kraji, která je ve srovnání s ostatními kraji vysoká. Existuje zde tranzit drog do západní Evropy, jsou zde doslova průmyslové pěstírny drog a výrobny pervitinu. Koncentrace sociálně vyloučených lokalit v kraji znamená i kumulaci trestné činnosti v oblasti drog.

Policejní prezidium vyvíjí snahu zlepšit technickou vybavenost sboru a kraje by neměly sanovat absenci financí v krajských policejních rozpočtech. Přesto vedení kraje přislíbilo, že i v budoucnu podpoří některé konkrétní projekty policie.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×