Zprávy

V Kaštance byly ošetřeny památné stromy, staletí velikáni jsou domovem vzácného páchníka

Reklama

Chomutov – V lednu a únoru tohoto roku byl v Podkrušnohorském zooparku realizován projekt "Kaštanka – ošetření památných stromů". Ošetřeny byly chráněné staleté stromy v sadu kaštanovníků jedlých, kde se vyskytuje řada vzácných volně žijících živočichů a hmyzu. Sad navazuje na evropsky významnou lokalitou zařazenou do soustavy NATURA 2000.

kastanka104

„Větve stačilo redukovat"

„Vzhledem ke stanovišti a typu stromů byly jednotlivé řezy navrženy tak, aby odpovídaly přírodě blízkému typu ošetření a napomohli k udržení vzácné populace páchníka, který se na starých stromech vyskytuje. To znamená, že nebylo nutné odstraňovat velké suché větve, které nehrozily pádem a to ani v případě zdravotních řezů. Stačilo, aby takové větve byly pouze částečně redukovány," uvedla ředitelka zooparku Iveta Rabasová.

„Museli jsme použít stromolezeckou techniku"pachnik104

„K tomuto druhu ošetření bylo nutné přistupovat značně individuálně. Menší suché větve byly uříznuty v místě větvení, nebo zataženy nakonci a jen odlomeny. Zvolený postup měl simulovat přirozený rozpad korun stromů a řezem byl podpořen růst ve spodních částech koruny. Z důvodu výskytu chráněného páchníka hnědého a z důvodu šetrného zásahu do ošetřovaných památných stromů byla použita pouze stromolezecká technika," dodala ředitelka.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×