Zprávy

Radnice ocení významné osobnosti města, laureáty na Cenu Jiřího Popela navrhují sami občané

Reklama

Chomutov – Až do konce března mohou Chomutované navrhovat významné žijící i nežijící osobnosti, které se v různých oblastech života zasloužily o šíření dobrého jména města za jeho hranicemi nebo svojí činností ovlivnily místní veřejný život. „Cenu Jiřího Popela z Lobkovic získalo už čtyřiačtyřicet osobností. Sami občané mohou nyní navrhnout další laureáty, kteří budou oceněni v červnu," řekl primátor Jan Mareš.

radnice1Libovolná oblast dění

Osobnosti mohou nominovat občané, skupiny občanů i právnické osoby za přínos v různých oblastech jako je například kultura, sport, věda, vzdělávání, lékařství, architektura. Došlé nominace projedná výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a následně rada města.

Na co nesmíte zapomenout...

Návrhy musí obsahovat odůvodnění, proč by daná osoba měla být oceněna. Je možné připojit další významné a podporující dokumenty, jako je třeba životopis, výčet činností či zásluh, publikační přehled nebo novinové články o činech či zásluhách. K návrhu musí být připojen i kontakt navrhovatele a v případě nežijící osobnosti i kontakt na její nejbližší příbuzné. Do posledního března je možné návrhy zasílat na adresu Statutární město Chomutov, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Bc. Dagmar Mikovcová, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka by měla být označena slovy NOMINACE JPL.

Proč zrovna Jiří Popel z Lobkovic?

Cena je označena jménem nejznámější chomutovské historické osobnosti Království českého. Jiří Popel z Lobkovic byl významný český šlechtic, nejvyšší hofmistr a především majitel města Chomutova a zakladatel zdejší jezuitské koleje.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×