Zprávy

Chomutov navyšuje počty terénních sociálních pracovníků pro děti, zaměří se na domácí násilí

Reklama

Chomutov – Město podpoří terénní sociální práci, díky dotaci může zvýšit na letošní a příští rok počet pracovníků. „Získali jsme podporu pro šest terénních zaměstnanců sociálně právní ochrany dětí a tři kurátory pro děti a mládež. Díky dotaci můžeme už nyní plnit standardy kvality na tomto úseku, které budou v platnosti až od příštího roku," řekl náměstek primátora Martin Klouda.

Domácí násilí, oběti trestných činů a další

Terénní pracovníci budou vyhledávat ohrožené děti domácím násilím nebo oběti trestných činů, zpracovávat individuální plány ochrany dětí, působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, věnovat pozornost dětem z rodin sociálně vyloučených a podporovat sociální začlenění rodin.

Kurátoři pro děti a mládež by měli analyzovat situace v oblasti sociálně nepříznivých jevů u dětí a mládeže při záškoláctví, požívání návykových látek, ohrožení závislostí, prostituci, trestné činnosti, přestupcích či útěcích z domova, navrhovat preventivní opatření a zajišťovat návaznou péči dětem i po dosažení zletilosti.

Bez dotace by to nešlo

Město na 9 nových pracovních pozic získalo dotaci ve výši 8,6 milionu korun z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×