Zastavit vylidňování, podpořit vzdělanost a prosperitu. Vláda schválila postup změny Ústeckého kraje

Reklama

Ústecký kraj – Vláda v pondělí během svého jednání odsouhlasila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Vláda tak chce pomoci strukturálně postiženým krajům.

0901mostrestart

Ústeckému kraji se má začít lépe dařit. Ilustrační foto

Díky odsouhlasenému postupu vzniknou v následujících měsících akční plány s konkrétními návrhy specifických opatření v konkrétně definovaných lokalitách. Na jejich tvorbě, která bude probíhat také na webovém portálu www.restartregionu.cz, se bude podílet odborná i široká veřejnost. Za přípravu akčních plánů zodpovídá Úřad zmocněnce vlády.

„Prostřednictvím úřadu vládního zmocněnce a řady dalších institucí se snažíme získávat podporu pro náš region dlouhodobě a v různých oblastech. Všichni víme, že je to běh na dlouhou trať, ale v mnoha případech už vidíme takříkajíc cílovou pásku,“ říká hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Pozitivní v tomto směru vidí nejen informovanost příslušných ministerstev ze strany krajů, ale především uskutečněné i připravované osobní návštěvy ministrů v postižených lokalitách. „Přímý styk s realitou řekne víc než stohy papírů a zástupy poradců,“ dodává Oldřich Bubeníček.

Podle vlády jde o zásadní dokument

Za důležitou prioritu označil pomoc vlády strukturálně postiženým regionům také premiér Bohuslav Sobotka. „Na dnešním jednání jsme schválili zásadní dokument, který má za cíl obnovit dlouhodobě zanedbané a strukturálně postižené regiony České republiky. Záměrem vlády je prostřednictvím aktivních a zcela konkrétních opatření zastavit vylidňování těchto regionů a podpořit hospodářský růst i prosperitu. Vláda projednala komplexní strategii, která počítá s aktivním a kontinuálním řešením tohoto problému v horizontu několika dalších let. Mezi základní opatření patří sanace ekologických škod, zlepšení úrovně a dostupnosti vzdělávání v těchto regionech či sanování starých průmyslových podniků a vytváření nových pracovních míst,“ uvedl k tématu Bohuslav Sobotka.

Problémy se nemají tišit, ale vyléčit

„Restart je unikátní také tím, že vzniká z podstatné části ‚zdola‘. Příprava klíčového strategického dokumentu trvala několik měsíců a podílelo se na ní více než sto různých podniků, vzdělávacích institucí, samospráv a dalších partnerů. Strategický rámec pojmenovává společné bolesti všech tří regionů a navrhuje obecné principy, jak je nejen utišit, ale i vyléčit,“ řekla Gabriela Nekolová, zástupkyně Úřadu vládního zmocněnce pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj, která je od nového roku rovněž náměstkyní ministryně práce.

Podnětem pro zahájení hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje byla aktuální ekonomická a sociální situace a další hrozby spojené s útlumem tradičních odvětví v těchto znevýhodněných regionech. Vládou znovuobnovená pozice vládního zmocněnce v roce 2014 pomáhá lepší spolupráci s jednotlivými rezorty a řeší problémy dotčených regionů tak, aby dosáhly úrovně ostatních krajů České republiky, zvýšily svoji konkurenceschopnost, oživily ekonomiku, zlepšily svou image s cílem snížení odlivu mladých kvalifikovaných odborníků a staly se tak vhodným místem pro život obyvatel. O předložené koncepci restrukturalizace všech tří krajů rozhodla vláda v roce 2015. Vstupní analýza zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj a ve spolupráci s úřadem zmocněnce nastartovala vznik aktuálně schváleného strategického rámce. Po následné diskuzi s odbornou i širokou veřejností budou v květnu předloženy vládě ke schválení konkrétní akční plány odrážející situace a potřeby v jednotlivých krajích.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×