Pondělí 6. červenec 2020
Svátek má Mistr Jan Hus

Krušné hory - Žádný návštěvník Krušných hor, který zahrne do svého výletního itineráře trasu mezi Komáří hůrkou a Adolfovem, nemůže minout přírodní rezervaci Černá louka. Nelze ji přehlédnout, zejména v nejsušších obdobích a nejteplejších dnech, kdy se zde zelená tráva a kvetou tisíce bylin. Přesně před deseti lety tady Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahájila rozsáhlý projekt, jehož cílem bylo obnovit původní charakter místa a zpomalit odtok vody z krajiny. Výsledky jsou obzvlášť viditelné v těchto suchých dnech.

„Ani během loňského extrémního sucha Černý potok nevyschl. Oblast Černé louky zůstala vlhká a tůně byly naplněny vodou. To potvrdilo úspěšnost celého revitalizačního projektu. Svěží okolí potoka je důkazem, že vracet vodním tokům jejich přirozený charakter má smysl. I letos voda v české přírodě chybí, avšak zde na Černé louce to není vůbec znát, stejně tak níže po proudu,“ konstatuje Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Při revitalizaci bylo na základě historických dat obnoveno původní meandrující koryto potoka. Zaslepily se meliorační trubky, vytvořily se nové tůně, modeloval se terén. Bylo vysazeno na 500 stromů a keřů. Cílem bylo obnovit narušený vodní režim a zároveň poskytnout vhodné podmínky těm rostlinám a živočichům, kteří k životu potřebují mokřadní prostředí.

3007cernalouka2

Lokalita Černé louky v Krušných horách. Foto: AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří

Historicky lidé využívali prostor Černé louky především k pastvě. Po válce byli zdejší němečtí obyvatelé odsunuti, zanikla nedaleká obec Habartice a obhospodařování jejího okolí postupně upadalo. V 80. letech minulého století zde proběhly rozsáhlé meliorace. Byly zničeny menší přítoky Černého potoka a odvodněno celé okolí. Toky byly napřímeny, zkanalizovány a zatrubněny. Celý zásah sloužil paradoxně jako kompenzace za ztracenou zemědělskou půdu v místech uhelných dolů na úpatí Krušných hor.

Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady včetně zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti a náhradní výsadby dosáhly výše 6,5 milonu korun.

Celkově došlo ke zlepšení lokality z krajinotvorného hlediska.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-chomutovsko.cz | Linelab.cz

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací