Kde se pobavit

Přehrady se otevřou pro veřejnost, kromě Flájí se můžete podívat i dovnitř

Reklama

Chomutovsko - Povodí Ohře tradičně umožňuje veřejnosti nahlédnout do jinak nepřístupných částí objektů. V letošním roce tento okamžik nastane v sobotu 10. září 2016. Zpřístupněna budou vodní díla Skalka, Stanovice, Přísečnice, Kamenička, Fláje (výjimečně jen exteriéry) a Chřibská.

Vodní dílo Fláje. Foto: Oldřich Hájek

"Povodí Ohře bude prezentovat činnost vodohospodářského dispečinku na vodním díle Přísečnice a vodohospodářských laboratoří na vodním díle Chřibská. Kromě VD Fláje budou vodní díla zpřístupněna i ve vnitřních prostorách, bude k dispozici odborný výklad, kde se dozvíte řadu informací o vodním díle samotném i o dalších aktivitách našeho podniku," uvedl mluvčí podniku Jan Svejkovský.

Na VD Fláje nebude možné z provozních důvodů umožnit veřejnosti vstup do útrob hráze. Otevřeno bude od 9 do 16 hodin. Ve vnitřních prostorách hrází bude výrazně chladněji než venku, proto si přibalte s sebou teplejší oblečení.


Účastníci jsou povinni:

  1. Dbát pokynů průvodce Povodí Ohře, státní podnik.
  2. Dodržovat platné právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při pobytu na vodním díle.
  3. Řídit se zásadami bezpečného chování. Za dodržování zásad bezpečného chování u osob mladších 18 let je odpovědný jejich doprovod.
  4. Dodržovat nařízení, příkazy a zákazy bezpečnostních značek a symbolů.
  5. K pohybu uvnitř nebo na vodním díle používat výhradě určené komunikace, cesty, držet se se svojí skupinou a nenahýbat se přes zábradlí a zábrany.
  6. Při exkurzi nekouřit, nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nevstupovat pod jejich vlivem do objektu vodního díla.
  7. Ohlásit průvodci nedostatky a závady, které mohou mít nepříznivý vliv na bezpečnost pobytu v objektu vodního díla.
  8. Nezapínat a nevypínat elektrická zařízení, svévolně nezasahovat do elektroinstalací, krytů a bezpečnostních prvků zařízení a nedotýkat se technologických zařízení.
  9. Nevstupovat na přechodové lávky nebo žebříky pokud je na nich další osoba.
  10. Okamžitě opustit vodní dílo na výzvu průvodce.

Doporučené články

Sport

Kauzy a témata

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×